Κατηγορία: Κοινές Ερωτήσεις

Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

 

 

Στο άρθρο 98 παρ. 6 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4369/2016 (33 Α΄), ορίζεται ότι: «προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».

Κατάθεση δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε προσωπικό λογαριασμό του Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη.

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

 

-     Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Π. Κουρουμπλή

 

-     Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο

 

-     Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ν. Παρασκευόπουλο

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Όπως προκύπτει από δημόσιες παρεμβάσεις – Δελτία Τύπου του Συνδυασμού της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας «ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και σωρεία δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου της Δυτικής Μακεδονίας, με την υπ αριθ.2417/15(28.12.2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε αποδεκτή δωρεά ύψους δύο χιλιάδων ευρώ(2000 €) από την Τράπεζα Πειραιώς προς την Περιφέρεια. Το ποσό της δωρεάς, ζητήθηκε εκ μέρους της Περιφέρειας, να κατατεθεί σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Σημειώνεται ότι πρόεδρος και διατάκτης της Οικονομικής Επιτροπής ήταν την περίοδο εκείνη ο Περιφερειάρχης κ. Καρυπίδης. Όπως προκύπτει από την ίδια αυτή απόφαση, σε συνδυασμό με τη δημόσια ομολογία του ιδίου του κ. Καρυπίδη, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να πιστώσει τη δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να διατεθεί "για την κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων Γραφείου Περιφερειάρχη, αλλά κυρίως για τη βοήθεια αναξιοπαθούντων πολιτών”, δεν είναι όπως θα έπρεπε λογαριασμός της Περιφέρειας ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αλλά προσωπικός λογαριασμός του Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη!

 

Σκοπεύει η κυβέρνηση να εκχωρήσει τα κόκκινα δάνεια των αγροτών σε ιδιώτες;

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προςτους Υπουργούς:

  1. Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
  2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον αγροτικό κόσμο για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης σχετικά με τα ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους (κόκκινα δάνεια), καθώς τα περισσότερα από αυτά έχουν ως υποθήκη γεωργική γη και υποδομές, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούν να ασκήσουν την γεωργική τους δραστηριότητα.

Κατάργηση του άδικου και αντιαναπτυξιακού φόρου στο κρασί

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016.

ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Με τις παρεμβάσεις μας στη Βουλή έγκαιρα είχαμε επισημάνει ότι η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί θα επέφερε σοβαρό πλήγμα στις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας με καταστροφικές συνέπειες για τους αμπελουργούς και τους εργαζόμενους στον οινικό τομέα. Είχαμε επίσης εκτιμήσει ότι η επιβολή του φόρου δεν θα απέδιδε τα προσδοκόμενα από την κυβέρνηση έσοδα.

Αναγκαία η παράταση της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου

 

Είναι γνωστό ότι με το Νόμο 3877/2010 καθιερώθηκε η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής η οποία υποβάλλεται από τους παραγωγούς σε ετήσια βάση.

           Η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής είναι υποχρεωτική για όλους όσους διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο για την πορεία της Διαπραγμάτευσης

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών

Κοιν.: Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

 

 

κ. Πρόεδρε,

 

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 πρόκειται να συζητηθεί στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του Συντάγματος σε Β΄ ανάγνωσηεπί των άρθρων,το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».

 

Απάντηση Σταθάκη στην Κοινή Ερώτηση Θεοχαρόπουλου - Κουτσούκου

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016.

Με «ευχές» αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση τις καταχρηστικές προμήθειες των Τραπεζών για συναλλαγές μέσω καρτών, κατά παράβαση του Κανονισμού 2015/751/ΕΕ. Καμία ουσιαστική απάντηση.

Δείτε την Ερώτηση και την Απάντηση εδώ.

Γιατί καθυστερεί για τον 1 χρόνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ η κατανομή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων ύψους 20.0000.000 € στους οικιακούς καταναλωτές 272 ορεινών κοινοτήτων της χώρας;

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2016.

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235), κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμό ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β΄3497/29.12.2014), παρακρατούνται ποσά σε ποσοστό 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ – Αιολικά Πάρκα, από τον ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και από τον ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τα ποσά αυτά αποδίδονται, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ.

«Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό εργαζομένων Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ιονίων-ΟΔΑΖ».

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης

 

κ. Γ. Κατρούγκαλο

Οι συνταξιοδοτούμενοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ιονίων- ΟΔΑΖ, εδώ και καιρό αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα λόγω της μη πρόβλεψης για το φορέα συνταξιοδότησής τους. Ως Υφυπουργός είχα επισημάνει το πρόβλημα και το 2014 (παρότι δεν είχα την αρμοδιότητα της «νομοθετικής πρωτοβουλίας» προσπάθησα να προωθήσω λύση για το θέμα με σχετική τροπολογία).

Μια τροπολογία Βουλευτών έγινε νόμος του Κράτους στις 7/10/14 και εντάχθηκε ως άρθρο 55 στο νόμο 4301 ΦΕΚ 223 Α΄.

Στη συνέχεια όμως δεν εκδόθηκε η προβλεπόμενη ΚΥΑ, την οποία έπρεπε να υπογράψουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας και η οποία δε φαίνεται να έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Μεγάλα προβλήματα λειτουργίας στο Νοσοκομείο της Ζακύνθου

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

 

Το Νοσοκομείο της Ζακύνθου, το οποίο εγκαινιάστηκε προ τετραετίας περίπου υποβαθμίζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τις υγειονομικές ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού της Ζακύνθου, συμπεριλαμβανομένων και των εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών, κατά τους θερινούς μήνες.

«Κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας»

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1. Τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

Παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες την οργισμένη αντίδραση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις ελλείψεις κρεβατιών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στο ΕΣΥ, καθώς οι κίνδυνοι έχουν πλέον αυξηθεί για τους ασθενείς, με αποκορύφωμα το πρόσφατο τραγικό περιστατικό του θανόντος συμπολίτη λόγω αδυναμίας άμεσης μεταφοράς του σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Επιπλέον η επαγγελματική εξουθένωση του υφιστάμενου προσωπικού στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχει ξεπεράσει κάθε όριο!

Αναγκαία η μείωση προμήθειας τραπεζών στις διαδικτυακές συναλλαγές και στις πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016.

Όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, από 1/1/2016 δεν θα αναγνωρίζεται καμία έκπτωση δαπάνης, η οποία δεν έχει γίνει με πλαστικό χρήμα ή μέσω τραπεζικής συναλλαγής προκειμένου να χορηγηθεί έκπτωση φόρου, προωθείται δε και η σταδιακή σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Εκτιμάται ότι με το νέο σύστημα θα αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό η μη απόδοση του ΦΠΑ και θα εμποδιστεί η έκδοση «πλαστών» αποδείξεων.

« Παρανομεί και εκτίθεται πολιτικά η Κυβέρνηση με την άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών, να αποκαλύψει τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών άνω του 1 εκατ. Ευρώ που εντάχθηκαν με την χαριστική Π.Ν.Π. στη ρύθμιση των 100 δόσεων»

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015.

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΚΕ

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

κ.Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Προβληματισμό και ερωτηματικά, για τη σκοπιμότητα που υπηρετεί, προκαλεί η μέχρι σήμερα άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή και δι’ αυτής τον Ελληνικό λαό για τους μεγαλοοφειλέτες, άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, που εντάχθηκαν στο Ν. 4321/2015 για τις εκατό δόσεις με τη χαριστική Π.Ν.Π. της 27-03-2015 (Φ.Ε.Κ. 35Α) και με την οποία για πρώτη φορά έγινε διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων του Ν. 2523/97 για πράξεις μεγάλης φοροδιαφυγής.

«Άρση αβεβαιότητας για την ΑΤΕ ασφαλιστική».

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο

Το σύνολο των μετοχών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, όπως είναι γνωστό έχει μεταβιβαστεί στην Τράπεζα Πειραιώς.

Από το 2012 είχε ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση της εταιρίας και μάλιστα υπεγράφη προσύμφωνο πώλησης σε άλλη ασφαλιστική εταιρία, το οποίο είχε καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης τον Νοέμβρη του 2014.

Επειδή από τότε έχει παρέλθει πάνω από ένας χρόνος και η ΑΤΕ ασφαλιστική, παρά τις συνεχείς φήμες για κλείσιμο, πώληση κ.λπ , έχει επιδείξει σημαντικό έργο μέσα στη δύσκολη συγκυρία και μάλιστα στο Ά εξάμηνο του 2015 έχει

«Κατάργηση της Διαύγειας με το Νομοσχέδιο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου»

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1.Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

2. Τον Υπουργό Εξωτερικών

 

Στις 15.12.2015 κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με αντικείμενο τα «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου», που περιείχε υποτίθεται το παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσπάθεια αποδείχθηκε φιάσκο καθώς η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε ταπεινωτική αναδίπλωση και απόσυρση του νομοσχεδίου, μετά την επισήμανση των θεσμών ότι δεν είχε ποσοτικοποιηθεί η προκύπτουσα δημοσιονομική επιβάρυνση. Στην πραγματικότητα το νομοσχέδιο δεν αφορούσε το κυβερνητικό έργο, αλλά πάσης φύσεως εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#vouli #Novartis Εδώ δεν είναι έκτακτο στρατοδικείο. Δεν μπορείτε να σπιλώνετε πρόσωπα και παρατάξεις και να αφήνε… https://t.co/d9skMsEk14

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Σάτιρα και αλήθεια στο Λεχαινίτικο καρναβάλι...Γλέντια με ΠΑΣΟΚ, καφές της παρηγοριάς με ΣΎΡΙΖΑ. https://t.co/GJwvxlTkbk

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πολύ κέφι και μεγάλη συμμετοχή στο Αμαλιδίτικο καρναβάλι https://t.co/OpcUVYQqye

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#KalimeraEllada Τα εθνικά θέματα απαιτούν εθνική ομοψυχία, αλλά ο κ. Τσίπρας την υπονομεύει και διχάζει το λαό, με… https://t.co/xQ1pFwdlaJ

Facebook

Login