"Να μη χαθεί μία ακόμα ευκαιρία για τη χώρα" Άρθρο Γιάννη Κουτσούκου στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ

on Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Ελληνική Οικονομία, δοκιμασμένη σκληρά από τη δεκαετή κρίση, βρέθηκε στο επίκεντρο των επιπτώσεων του Covid 19 και τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή, ενώ οι προοπτικές δυσοίωνες.

Με υπολειτουργούσες και κλειστές επιχειρήσεις, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, με τους δείκτες της ύφεσης να επιδεινώνονται δραματικά, τα φορολογικά έσοδα να καταρρέουν και το έλλειμμα να επανέρχεται απειλητικό.

Τα αποσπασματικά, λειψά και με καθυστέρηση κυβερνητικά μέτρα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά, καθώς μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις βρήκε πρόσβαση στα προγράμματα ρευστότητας, ο τουρισμός δοκιμάζεται σκληρά, ολόκληροι τομείς όπως της πρωτογενούς παραγωγής, δεν έτυχαν ουδεμίας στήριξης.

Το βαρύ κλίμα για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτυπώνεται στην έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ όπου μία στις τρεις εκφράζει φόβο για ενδεχόμενο λουκέτο.

Τα αισιόδοξα κυβερνητικά σενάρια διαψεύδονται συνεχώς από την προ κορωνοϊού εποχή, καθώς η ύφεση μας χτύπησε την πόρτα το Δ΄ τρίμηνο του 2019 και μετά με την πρόβλεψη της Ε.Ε. για ύφεση -9% το 2020 και ανάπτυξη 6% το 2021.

Ο μόνος Τομέας στον οποίο «πέτυχε» η Κυβέρνηση, με βάση την βαθιά συντηρητική της ιδεολογία, είναι της διάλυσης και της υποβάθμισης των εργασιακών σχέσεων και της μισθωτής εργασίας.

Μια σειρά μέτρα που έχει προτείνει έγκαιρα και κοστολογημένα το Κίνημα Αλλαγής, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του Φ.Π.Α. στον τουρισμό, την επιδότηση των θέσεων εργασίας, την αύξηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου, το ενισχυμένο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων κ.λπ. με το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω η ύφεση, δυστυχώς δεν έγιναν αποδεκτά από την Κυβέρνηση.

Η Κυβερνητική τακτική του «βλέποντας και κάνοντας» περιορίστηκε στην αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων, για να πανηγυρίσει ως δική της επιτυχία τις αποφάσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πόροι του νέου Ε.Σ.Π.Α. και της Κ.Α.Π. και κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι ουσιαστικά η νέα πολιτική.

Η Ε.Ε. με τις αποφάσεις της και παρά τις υπαναχωρήσεις και τους συμβιβασμούς, δικαίωσε τους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ιδέας, ιδίως όσων είχαν προτείνει κοινές, αμοιβαίες και αλληλέγγυες πολιτικές όταν ξέσπασε η κρίση και δίνει έτσι μια νέα ευκαιρία για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα τώρα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αναπληρώσει τις απώλειες στο ΑΕΠ το συντομότερο δυνατόν για να μη δημιουργηθούν ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του χρέους, παρά τα δραστικά μέτρα της ΕΚΤ. Για αυτό το λόγο απαιτείται να επιμείνουμε για:

  • Την παράταση της αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και όταν οι συνθήκες ομαλοποιηθούν, να διεκδικήσουμε σταδιακή εφαρμογή του αντιστρόφως ανάλογη του ύψους των επιπτώσεων της κρίσης στο κάθε κράτος μέλος (ποσοστά ανεργίας, φτώχιας κλπ).
  • Ώστε να αποκλείσουμε ότι τα πλούσια κράτη του βορρά θα ενισχύουν κεφαλαιακά τις επιχειρήσεις τους που θα τους επιτρέψουν να προβούν σε εξαγορές των επιχειρήσεων του νότου.

Αν αποτύχει η κυβέρνηση της ΝΔ να μετριάσει τις συνέπειες της κρίσης πανδημίας τότε η οικονομία μπορεί τα επόμενα χρόνια να βρεθεί σε νέο αδιέξοδο με μεγάλες συνέπειες για την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα.

Κυρίως όμως η κυβέρνηση της ΝΔ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα εισρεύσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και να τους αξιοποιήσει για να μετασχηματιστεί η οικονομία και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πολλαπλασιαστική επίδραση των πόρων αυτών.

Ο ποσοτικός στόχος που πρέπει να τεθεί για την επόμενη της κρίσης περίοδο είναι να έχουμε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2,5%, αντί για 1% που προέβλεπαν οι εκτιμήσεις πριν από την κρίση πανδημίας.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΕ, η κυβέρνηση θα ετοιμάζει ετήσιο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Σε αυτό θα ενσωματώνονται μεταξύ άλλων και οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα. Με τις προτάσεις που θα περιλαμβάνει, η χώρα θα διεκδικήσει τις επιχορηγήσεις ή και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η επίτευξη του θα αξιολογείται από την ΕΕ με διαφανή κριτήρια και η εκταμίευση των επιχορηγήσεων θα γίνεται με βάση την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν.

Η προετοιμασία του εθνικού σχεδίου θα είναι απαιτητική ως προς τα χρονικά ορόσημα για την υποβολή των προτάσεων και την εκταμίευση. Οι επενδυτικές προτάσεις που θα καταθέσει τώρα η κυβέρνηση θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις στοχεύσεις της ΕΕ για μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία. Αν αυτά δεν τηρηθούν διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην απορροφήσουμε το σύνολο των επιχορηγήσεων όπως στο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπου η απορροφητικότητα είναι ακόμα μεταξύ 35-40%.

Η Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αξιοποιήσει με βάση τα παραδείγματα προς μίμηση αλλά και προς αποφυγή από τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Απαιτείται οι πόροι να αξιοποιηθούν με τρόπο ώστε:

  • να καλυφθεί το τεράστιο έλλειμμα υποδομών που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης.
  • να δοθεί έμφαση στις επενδύσεις στην παιδεία, στην υγεία και στην επανεκπαίδευση των εργαζομένων.
  • να αναδειχθεί ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που βασίζεται στους τομείς εκείνους που η χώρα εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, με ισορροπία αλλάζοντας τη μονομέρεια της εξάρτηση της από ένα κλάδο όπως είναι ο τουρισμός, που την καθιστά ευάλωτη σε διεθνείς κρίσεις.
  • να μεριμνήσουμε ώστε η ρευστότητα που διατίθεται από την ΕΚΤ και την ΕΤΕΠ θα διατεθεί με τρόπο που θα κινητοποιήσει επιχειρηματίες να εισφέρουν και δικά τους κεφάλαια που συνεισφέρουν στην προσπάθεια με δικά τους κεφάλαια για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους.
  • να διεκδικήσουμε παράλληλα, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής Bad Bank και αν δεν συμφωνηθεί τότε τη δημιουργία μιας ελληνικής κακής τράπεζας, για να αποσοβηθεί μια νέα τραπεζική κρίση από μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, εξασφαλίζοντας όμως αυτή τη φορά να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του δημοσίου στο κόστος.

Για να γίνουν όλα και κυρίως για να πετύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα απαιτείται Εθνικό Σχέδιο που θα προκύψει από έναν ευρύ διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, σχεδιασμός και πρωτοβουλίες από κοινού κράτους και ιδιωτών, γιατί δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς η αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου, πολύ περισσότερο δε που δε μπορούμε να εμπιστευτούμε το συντηρητικό πλαίσιο της ημιτελούς έκθεσης Πισσαρίδη και τις σκοπιμότητες που αυτή υπηρετεί.

Το Κίνημα Αλλαγής, με εξειδικευμένες προτάσεις για όλους τους τομείς παραγωγής, με κίνητρα και ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση, σε όφελος των πολλών και όχι για τους λίγους και ισχυρούς, θα προβάλει και θα διεκδικήσει τη δική του εναλλακτική πρόταση για να μείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία, για να αποτρέψει συντηρητικά πισωγυρίσματα και να μη χαθεί ακόμα μία ευκαιρία για τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες.

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Ελιτισμός και λαϊκισμός είναι το ίδιο καταστροφικοί για το Eυρωπαϊκό όραμα. *Από τη σημερινή μου παρέμβαση στο Ευρωπα…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Γιάννης Κουτσούκος - Απραξίας συνέχεια και για το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα https://t.co/iCn13uvhsc

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Συνεπής ο Βουλευτής Ηλείας της Ν.Δ. @Tzavaraskon με όσα καταγγείλαμε το 2018 ,όταν ο κ.Σπίρτζης μας απέκλεισε απο… https://t.co/7y68SYLbXo

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ανοίγει συνεχώς η ψαλίδα με την ευρωζώνη και η Κυβέρνηση αντί να παίρνει μέτρα μοιράζει επιδόματα. https://t.co/IObI1istLf

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @Parliament_GR: Σε κλίμα συγκίνησης έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προσωπογραφίας του πρώην Προέδρου της Βουλής Φίλιππου Πετσάλνικου, παρ…

Facebook

ZOO Category

Login