Υπάρχει λύση για τις οφειλές των ΤΟΕΒ στη ΔΕΗ, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.

on Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022.

Υπάρχει λύση για τις οφειλές των ΤΟΕΒ στη ΔΕΗ, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.

Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγροτών, ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου επιτείνεται καθημερινά, καθώς η ΔΕΗ αρνείται να προβεί σε οποιοδήποτε διακανονισμό και επανασύνδεση της παροχής ρεύματος, ενώ η Κυβέρνηση αφήνει το χρόνο να περνάει, άπρακτη μέχρι σήμερα.

Το αδιέξοδο είναι εμφανές, με δραματικές επιπτώσεις για την πρωτογενή παραγωγή και τα εισοδήματα των αγροτών, και μάλιστα σε μια περίοδο που λόγω του πολέμου στην Ουκρανία η εγχώρια παραγωγή αποκτά πολλαπλή αξία για τη διατροφική επάρκεια της χώρας.

Κυβέρνηση και ΔΕΗ οχυρωμένοι πίσω από το επιχείρημα ότι η ΔΕΗ είναι ανεξάρτητη Α.Ε. και ότι η Κυβέρνηση δεν παράγει ρεύμα - το ακούσαμε και αυτό στη Βουλή- αρνούνται να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσης, που θα οδηγούσε άμεσα στην επανασύνδεση του ρεύματος, αλλά και θα διασφάλιζε μεσοπρόθεσμα και τη βιωσιμότητα των ΤΟΕΒ.

Όμως, στο βαθμό που υπάρχει πολιτική βούληση υπάρχει και λύση. Την είχα αναπτύξει στη Βουλή, το Μάρτιο του 2019, κατά τη συζήτηση σχετικής ερώτησής μου και είναι γνωστή γιατί την είχα δημοσιοποιήσει.

Συγκεκριμένα, είχα προτείνει μια λύση αντίστοιχη με αυτή που νομοθέτησε η τότε Κυβέρνηση για τα χρέη των Δήμων προς τη ΔΕΗ, σύμφωνα με την οποία εξόφλησε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την επιχορήγηση των Κ.Α.Π..

Επειδή, λοιπόν οι περισσότεροι ΤΟΕΒ έχουν κάνει χρήση των διατάξεων που τους επιτρέπουν να εκχωρούν στις Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη τις ανεξόφλητες οφειλές των αγροτών, μπορεί η Κυβέρνηση να εγγυηθεί προς τη ΔΕΗ την εξυπηρέτηση του χρέους των ΤΟΕΒ με παρακράτηση αντίστοιχου ύψους εισπράξεων από τις βεβαιωμένες οφειλές.

Για διευκόλυνση μάλιστα των αγροτών που οφείλουν, για αύξηση της εισπραξιμότητας και ως κίνητρο προς τους ΤΟΕΒ, η λύση αυτή πρέπει να συνοδευτεί από διάταξη για μεγάλο αριθμό δόσεων, αντίστοιχη των 120, καθώς τα συσσωρευμένα χρέη δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με το υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες της συγκυρίας.

Με το συνδυασμό των παραπάνω ρυθμίσεων η ΔΕΗ θα επανασυνδέσει τις παροχές ρεύματος, έχοντας εξασφαλίσει, μέσω Δημοσίου, τη σταδιακή είσπραξη των οφειλομένων, θα πάψει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγροτών που επαναλαμβάνεται κάθε αρδευτική περίοδο, οι ΤΟΕΒ θα κερδίσουν πολύτιμο χρόνο για να σχεδιάσουν τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω Α.Π.Ε. και ενεργειακών κοινοτήτων.

Αν η Κυβέρνηση έχει καλύτερη λύση για το χρόνιο αυτό πρόβλημα ας την παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό, αν όμως δεν έχει πολιτική βούληση ας μην οχυρώνεται πίσω από έωλα επιχειρήματα που αναπαράγουν τα αδιέξοδά της, καθώς η συγκεκριμένη πρόταση είναι στο τραπέζι του διαλόγου από το 2018 και μπορεί να εξειδικευτεί περεταίρω σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, που στην πλειοψηφία τους, απ' όσο γνωρίζω, την αποδέχονται, ώστε να αποτελέσει μια μόνιμη και βιώσιμη λύση.

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αυξάνεται το περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων, αυξάνονται τα κέρδη των τραπεζών, επιβαρύνονται οι… https://t.co/iPXfp99zin

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Η σημερινή ανακοίνωση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά οτι η ακρίβεια…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών απο το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων αποτελεί μον… https://t.co/5YlVXDshtS

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Καμία ανοχή απέναντι στη βία. Καμία μόνη. Απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων, που δεν θα προδίδει την εμπιστο…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Ο πολυδιαφημισμένος από την Kυβέρνηση πρώτος προϋπολογισμός εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης και ενισχυμένης εποπτείας, δεν…

Facebook

ZOO Category

Login