Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

on Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) αποτελεί καταξιωμένο θεσμό του ελληνικού διοικητικού συστήματος, που καθιερώθηκε το 1983 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με κύρια αποστολή την επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών του Δημοσίου μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κατά τα πρότυπα της επιτυχημένης και διεθνώς καταξιωμένης ÉcoleNationaled’ Administration (E.N.A.) της Γαλλίας. 

Η λειτουργία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πρέπει να θεμελιώνεται στις αρχές της διαφάνειας, της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, αλλά και της αποτελεσματικότητας. Υπό το ανωτέρω πρίσμα και λαμβάνοντας υπόψιν ότι ιδίως μετά το 2009 το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων των δημοσίων υπαλλήλων είναι αρνητικό, με αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες να είναι υποστελεχωμένες, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. να διεξάγεται σε τακτική ετήσια βάση εκ των προτέρων γνωστή σε όλους τους ενδιαφερόμενους και μάλιστα με αριθμό εισακτέων αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν.

Παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει η Εθνική Σχολή Δικαστών (η οποία ιδρύθηκε το 1994 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ), η λειτουργία της οποίας έχει δημιουργήσει  ασφάλεια δικαίου στους υποψηφίους, αλλά και στο σώμα της Δικαιοσύνης.  Οι εισαγωγικοί διαγωνισμοί της είναι ετήσιοι και μάλιστα σε  συγκεκριμένη τακτική χρονική περίοδο, γεγονός που δυστυχώς δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογη ανασφάλεια στους υποψηφίους που προετοιμάζονται για τον διαγωνισμό και στις υπηρεσίες των υπουργείων που κάνουν τον προγραμματισμό τους, ενώ απαξιώνει και τον θεσμό καθώς οι υποψήφιοι απογοητεύονται από την παρατεταμένη αναμονή της έκδοσης της προκήρυξης του διαγωνισμού με αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων να προστρέχουν στα συχνά αμφίβολης ποιότητας και υψηλού κόστους ιδιωτικά φροντιστήρια προετοιμασίας.

Επίσης, δεδομένου του ότι η πλειοψηφία των πόρων για την λειτουργία της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. προέρχονται από κοινοτικούς πόρους και ήδη υπάρχει πρόσκληση για υποβολή πρότασης για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και την Ε.Σ.ΔΙ., θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής προγραμματισμός.

Βέβαια η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που ομολογουμένως παρατηρήθηκε στην τρέχουσα ΚΕ΄ εκπαιδευτική σειρά, ενέχει και σημαντικούς κινδύνους και προκλήσεις για την επιτυχή λειτουργία της Σχολής. Για παράδειγμα ενώ στην τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά διπλασιάστηκε ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών, δεν λήφθηκε η απαιτούμενη μέριμνα για την εξασφάλιση των ανθρώπινων και υλικών πόρων που θα εξασφάλιζαν την ορθολογική και ποιοτική λειτουργία της Σχολής. Παρατηρήθηκε λοιπόν το φαινόμενο σε αίθουσες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που τις προηγούμενες εκπαιδευτικές σειρές φιλοξενούσαν κατά μέσο όρο 20 έως 25 σπουδαστές στην τρέχουσα σειρά να εκπαιδεύεται διπλάσιος και πλέον αριθμός σπουδαστών με δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των εκπαιδευτών που παρέμεινε ο ίδιος με διπλασιασμό όμως των σπουδαστών.

Το παραπάνω ζήτημα αναδεικνύει και το θέμα της στελέχωσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο θα καλύπτει πάγιες εκπαιδευτικές ανάγκες και θα συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό του όλου εκπαιδευτικού έργου, επικουρούμενο φυσικά και από εκπαιδευτικό προσωπικό με ανάθεση καθηκόντων.

Τέλος, όλα τα παραπάνω συνδέονται και με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τον Κανονισμό Διαχείρισης του Μητρώου του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 4489/Β΄/30.12.2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2227/Β΄/29.6.2017) τέθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις και ρυθμίστηκε η διαδικασία ένταξης στο νέο Μητρώο, από το οποίο αποκλειστικά θα προέρχονται οι διδάσκοντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. και της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., από την 1/1/2018. Δυστυχώς, η λειτουργία του νέου συστήματος δεν ανταποκρίνεται στις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικότητας, όπως θα όφειλε. Αιτήσεις ενδιαφερομένων εκκρεμούν συχνά για τέσσερις και πλέον μήνες χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν ενημερωθεί αν υφίσταται κάποια παράληψη στην αίτησή τους. Ο χρόνος που έχει απομείνει μέχρι την έναρξη της αποκλειστικής λειτουργίας του νέου Μητρώου είναι πλέον ιδιαιτέρως περιορισμένος και δημιουργούνται υπόνοιες για απόπειρα αποκλεισμού υποψηφίων και πρόταξης άλλων με αδιαφανή κριτήρια και διαδικασίες που δεν τιμούν έναν καταξιωμένο θεσμό όπως το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω ερωτάσθε κυρία Υπουργέ

  1. 1. Έχει αποστείλει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συγκεκριμένο αριθμό αιτούμενων θέσεων για τον επικείμενο εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και εάν ναι ποιος είναι αυτός ο αριθμός;
  2. 2. Έχει προγραμματιστεί χρονικά ο νέος εισαγωγικός διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και εάν ναι πότε ακριβώς, διότι ο τελευταίος διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 2016,  και πλέον αποκλείεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2017.
  3. 3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεσθε να λάβετε έτσι ώστε να καθιερωθεί θεσμικά η διεξαγωγή του διαγωνισμού σε τακτική ετήσια βάση, στα πρότυπα της Γαλλικής Ε.Ν.Α., αλλά και της Ε.Σ.ΔΙ.;
  4. 4. Προτίθεστε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δημιουργίας και ενός σώματος τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.;
  5. 5. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ώστε να μην παρουσιασθούν ξανά φαινόμενα όπως αυτά κατά την τρέχουσα ΚΕ΄ εκπαιδευτική σειρά της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε σχέση με τον αριθμό των σπουδαστών ανά αίθουσα και με την αναλογία των διδασκόντων σε σχέση με τους σπουδαστές;
  6. 6. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική και σύμφωνη με τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ισότητας, της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικότητας, λειτουργία του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.; να προληφθούν φαινόμενα μεροληπτικής και διακριτικής μεταχείρισης κάποιων υποψηφίων; αλλά και να λειτουργήσουν ομαλά και χωρίς προβλήματα τόσο το ΙΝ.ΕΠ. όσο και η Ε.Σ.Δ.Δ.Α. από την 1/1/2018;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Κουτσούκος

Κώστας Σκανδαλίδης

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μας κάνει κριτική ο #κωλοτούμπας που βγάζει φλας αριστερά και στρίβει δεξιά. #vouli https://t.co/baKaoP1kSi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Το πολιτικό σας αφήγημα στέρεψε. Η ελπίδα που κάποτε υποσχεθήκατε, δεν ήρθε ποτέ & η έξοδος από το τρίτο δικό σας μνημόν…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Όχι άλλος εμπαιγμός Μας έστειλαν σήμερα 2:10 μ.μ. 106 σελίδες του δήθεν Αναπτυξιακού τους Σχεδίου. Η ουσία της πολι… https://t.co/WeyfBzwycV

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρειάστηκε πάνω από ένα μήνα @PrimeministerGR για να το παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον θα το γνω… https://t.co/AKQctTkLtD

Facebook

Login