Κατηγορία: Κοινές Ερωτήσεις

Αναγκαία η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών που αφορούν παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης(ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, κ. Γ. Κατρούγκαλο

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ,κ. Π. Κουρουμπλή

 

Σοβαρά και μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι παιδικοί-Βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία .

 

Αφενός, αν και βρισκόμαστε ένα μήνα πριν την λήξη της σχολικής χρονιάς, η κυβέρνηση δεν έχει αποπληρώσει ακόμα τις φετινές υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών να αποτρέπονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος.

 

Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό με θέμα: «Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ»

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Περίπου 700.000 οικογένειες περιμένουν το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ για να κάνουν Πάσχα. Την ίδια στιγμή που ο λογαριασμός των δυσβάσταχτων μέτρων που καλούνται να πληρώσουν οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας διαρκώς αυξάνεται (φορολογικό, ασφαλιστικό, έμμεσοι φόροι), η «πρώτη φορά αριστερή» Κυβέρνηση, αποφάσισε να «κουτσουρέψει» το οικογενειακό επίδομα κατά 50%.

Αμφίβολη η στελέχωση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, λόγω αμφισβητούμενης νομιμότητας της υπ’ αριθ. 1/2016 Ανακοίνωσης, για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΚΕ

Με την υπ’ αριθ. 1/2016 (Αριθ. Πρωτ. 16.1/1662/15.2.2016) Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκηρύχθηκε η πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Με την ίδια ανακοίνωση καθορίστηκαν οι ειδικότητες του προσωπικού, ο τόπος απασχόλησης, τα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία και κάθε σχετικό ζήτημα.

Επειδή από το προοίμιο της ανωτέρω Ανακοίνωσης που αποτελεί κανονιστική πράξη, προκύπτει ότι το επικαλούμενο νομικό πλαίσιο της διαδικασίας είναι το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 και το άρθρο ένατο του ν. 4057/2012.

Επειδή στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2190/1994 προβλέπεται ότι «η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α., καθώς και από όλα τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος νόμου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κι επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Επίκαιρη Επερώτηση κατέθεσαν σήμερα 15 Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και ζητούν από την Κυβέρνηση και από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, να εξηγήσουν, γιατί παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις τους, 15μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας δεν έχουν καταθέσει Εθνικό Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη χώρα, αλλά αντίθετα λειτουργώντας αποσπασματικά και ασχεδίαστα οδηγούν τη χώρα σε ύφεση και προκαλούν αδιέξοδα στην πραγματική οικονομία και στην απασχόληση.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

 

 

Στο άρθρο 98 παρ. 6 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4369/2016 (33 Α΄), ορίζεται ότι: «προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».

Κατάθεση δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε προσωπικό λογαριασμό του Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη.

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

 

-     Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Π. Κουρουμπλή

 

-     Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο

 

-     Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ν. Παρασκευόπουλο

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Όπως προκύπτει από δημόσιες παρεμβάσεις – Δελτία Τύπου του Συνδυασμού της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας «ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και σωρεία δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου της Δυτικής Μακεδονίας, με την υπ αριθ.2417/15(28.12.2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε αποδεκτή δωρεά ύψους δύο χιλιάδων ευρώ(2000 €) από την Τράπεζα Πειραιώς προς την Περιφέρεια. Το ποσό της δωρεάς, ζητήθηκε εκ μέρους της Περιφέρειας, να κατατεθεί σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Σημειώνεται ότι πρόεδρος και διατάκτης της Οικονομικής Επιτροπής ήταν την περίοδο εκείνη ο Περιφερειάρχης κ. Καρυπίδης. Όπως προκύπτει από την ίδια αυτή απόφαση, σε συνδυασμό με τη δημόσια ομολογία του ιδίου του κ. Καρυπίδη, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να πιστώσει τη δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να διατεθεί "για την κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων Γραφείου Περιφερειάρχη, αλλά κυρίως για τη βοήθεια αναξιοπαθούντων πολιτών”, δεν είναι όπως θα έπρεπε λογαριασμός της Περιφέρειας ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αλλά προσωπικός λογαριασμός του Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη!

 

Σκοπεύει η κυβέρνηση να εκχωρήσει τα κόκκινα δάνεια των αγροτών σε ιδιώτες;

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προςτους Υπουργούς:

  1. Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
  2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον αγροτικό κόσμο για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης σχετικά με τα ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους (κόκκινα δάνεια), καθώς τα περισσότερα από αυτά έχουν ως υποθήκη γεωργική γη και υποδομές, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούν να ασκήσουν την γεωργική τους δραστηριότητα.

Κατάργηση του άδικου και αντιαναπτυξιακού φόρου στο κρασί

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016.

ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Με τις παρεμβάσεις μας στη Βουλή έγκαιρα είχαμε επισημάνει ότι η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί θα επέφερε σοβαρό πλήγμα στις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας με καταστροφικές συνέπειες για τους αμπελουργούς και τους εργαζόμενους στον οινικό τομέα. Είχαμε επίσης εκτιμήσει ότι η επιβολή του φόρου δεν θα απέδιδε τα προσδοκόμενα από την κυβέρνηση έσοδα.

Αναγκαία η παράταση της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου

 

Είναι γνωστό ότι με το Νόμο 3877/2010 καθιερώθηκε η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής η οποία υποβάλλεται από τους παραγωγούς σε ετήσια βάση.

           Η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής είναι υποχρεωτική για όλους όσους διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο για την πορεία της Διαπραγμάτευσης

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών

Κοιν.: Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

 

 

κ. Πρόεδρε,

 

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 πρόκειται να συζητηθεί στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του Συντάγματος σε Β΄ ανάγνωσηεπί των άρθρων,το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».

 

Απάντηση Σταθάκη στην Κοινή Ερώτηση Θεοχαρόπουλου - Κουτσούκου

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016.

Με «ευχές» αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση τις καταχρηστικές προμήθειες των Τραπεζών για συναλλαγές μέσω καρτών, κατά παράβαση του Κανονισμού 2015/751/ΕΕ. Καμία ουσιαστική απάντηση.

Δείτε την Ερώτηση και την Απάντηση εδώ.

Γιατί καθυστερεί για τον 1 χρόνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ η κατανομή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων ύψους 20.0000.000 € στους οικιακούς καταναλωτές 272 ορεινών κοινοτήτων της χώρας;

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2016.

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235), κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμό ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β΄3497/29.12.2014), παρακρατούνται ποσά σε ποσοστό 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ – Αιολικά Πάρκα, από τον ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και από τον ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τα ποσά αυτά αποδίδονται, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ.

«Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό εργαζομένων Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ιονίων-ΟΔΑΖ».

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης

 

κ. Γ. Κατρούγκαλο

Οι συνταξιοδοτούμενοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ιονίων- ΟΔΑΖ, εδώ και καιρό αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα λόγω της μη πρόβλεψης για το φορέα συνταξιοδότησής τους. Ως Υφυπουργός είχα επισημάνει το πρόβλημα και το 2014 (παρότι δεν είχα την αρμοδιότητα της «νομοθετικής πρωτοβουλίας» προσπάθησα να προωθήσω λύση για το θέμα με σχετική τροπολογία).

Μια τροπολογία Βουλευτών έγινε νόμος του Κράτους στις 7/10/14 και εντάχθηκε ως άρθρο 55 στο νόμο 4301 ΦΕΚ 223 Α΄.

Στη συνέχεια όμως δεν εκδόθηκε η προβλεπόμενη ΚΥΑ, την οποία έπρεπε να υπογράψουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας και η οποία δε φαίνεται να έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Μεγάλα προβλήματα λειτουργίας στο Νοσοκομείο της Ζακύνθου

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

 

Το Νοσοκομείο της Ζακύνθου, το οποίο εγκαινιάστηκε προ τετραετίας περίπου υποβαθμίζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τις υγειονομικές ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού της Ζακύνθου, συμπεριλαμβανομένων και των εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών, κατά τους θερινούς μήνες.

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μας κάνει κριτική ο #κωλοτούμπας που βγάζει φλας αριστερά και στρίβει δεξιά. #vouli https://t.co/baKaoP1kSi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Το πολιτικό σας αφήγημα στέρεψε. Η ελπίδα που κάποτε υποσχεθήκατε, δεν ήρθε ποτέ & η έξοδος από το τρίτο δικό σας μνημόν…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Όχι άλλος εμπαιγμός Μας έστειλαν σήμερα 2:10 μ.μ. 106 σελίδες του δήθεν Αναπτυξιακού τους Σχεδίου. Η ουσία της πολι… https://t.co/WeyfBzwycV

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρειάστηκε πάνω από ένα μήνα @PrimeministerGR για να το παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον θα το γνω… https://t.co/AKQctTkLtD

Facebook

Login