Αποζημίωση πολιτών λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξυπηρέτησής τους από το Δημόσιο

on Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κυρία Όλγα Γεροβασίλη

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγματος «Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.». 

Η συνταγματική αυτή πρόνοια που προφανή σκοπό έχει την εφαρμογή στην πράξη της θεμελιώδους αρχής της χρηστής διοίκησης, προσέλαβε πρακτικό χαρακτήρα ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3242/2004, οι οποίες αντικατέστησαν τις προγενέστερες του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1943/1991, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το ν. 2690/1999. Με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1, 5 και 6 του ν. 4210/2013 καταργήθηκαν οι προγενέστερες ρυθμίσεις σχετικώς με το ζήτημα της αποζημίωσης πολιτών.

Το ζήτημα αυτό, απασχόλησε μέσω της υποβολής αναφορών πολιτών και την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» η οποία με σχετικό Πόρισμα που υπέβαλλε προς εσάς, προτείνει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση του θέματος αυτού.

Επειδή, η πρόνοια του άρθρου 10 παρ. 3 του Συντάγματος είναι σαφής και δεν είναι επιτρεπτό να καθίσταται lex imperfecta λόγω απουσίας συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου.

Επειδή, το δικαίωμα αποζημίωσης των πολιτών λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξυπηρέτησής τους από το Δημόσιο αποτελεί ζήτημα που άπτεται της ορθολογικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της χρηστής διοίκησης.

Επειδή, η νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος αποζημίωσης των πολιτών εκτός των άλλων θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης κράτους – πολίτη με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.

Ερωτάσθε κυρία Υπουργέ

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα της αποζημίωσης των πολιτών λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξυπηρέτησής τους, σε εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 10 παρ. 3 του Συντάγματος;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Αχμέτ Ιλχάν

Γιάννης Κουτσούκος

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Όχι άλλος εμπαιγμός Μας έστειλαν σήμερα 2:10 μ.μ. 106 σελίδες του δήθεν Αναπτυξιακού τους Σχεδίου. Η ουσία της πολι… https://t.co/WeyfBzwycV

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρειάστηκε πάνω από ένα μήνα @PrimeministerGR για να το παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον θα το γνω… https://t.co/AKQctTkLtD

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#ionionfm Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι καθολική και χωρίς αστερίσκους, είναι λυπηρό που βρέθηκαν διάφοροι ψε… https://t.co/vaCqQDTpuF

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#voulitv Οι εκλογικοί σχεδιασμοί της Κυβέρνησης θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα της χώρας για εξυπηρέτηση του δημόσ… https://t.co/39ftTJADzr

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#vouli Ενημέρωση Επ. Οικονομικών από τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ: Το αφήγημα της "καθαρής εξόδου" είναι αυτοδιαψευδόμενο… https://t.co/APSiPcbqhO

Facebook

Login