Μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία σχετικά με τα θέματα που αφορούν στη χρήση "πλαστικού χρήματος

on Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αιτιολογική Έκθεση

Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις καθώς και οι οικογένειές τους αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική κατηγορία η οποία για αντικειμενικούς λόγους, αντιμετωπίζει καθημερινές δυσκολίες στην πρόσβαση και τις συνδιαλλαγές τους αναφορικά με το "πλαστικό χρήμα" και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζει την καθημερινότητα και τη ζωή όλων των πολιτών. Η χρήση του "πλαστικού χρήματος" υπό τις παρούσες συνθήκες δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους. Είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΑΤΜ των τραπεζών καθώς και οι ίδιες οι τράπεζες και οι ιστοσελίδες τους δεν είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία.

 

Στο άρθρο 9 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, θεσπίζεται η Προσβασιμότητα, που επιβάλλει στο κράτος να επιτρέψει «στα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει στα ΑμεΑ πρόσβαση σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στην ενημέρωση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών, και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοιχτές ή παρέχονται στο κοινό».

 

Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η διασφάλιση συνθηκών ίσης μεταχείρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αντικειμενικών δυσκολιών που υφίστανται τα Άτομα με Αναπηρία.

 

Επειδή πρέπει στο παρόν σχέδιο νόμου να υπάρξει πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία που ζουν σε δομές κλειστής περίθαλψης καθώς και για άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες , ψυχικές παθήσεις νοητική αναπηρία κλπ. επιβάλλεται να εισαχθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία τα θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία να καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

 

Τροπολογία - Προσθήκη

 

Προστίθεται νέο άρθρο ως εξής :

 

'Αρθρο ....

 

Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από Άτομα με Αναπηρία

 

Τα ειδικότερα θέματα και ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Πέμπτου, Κεφαλαίου Β’, τμήματος Α’ σχετικά με τα μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που αφορούν στα άτομα με αναπηρία (Α.μεΑ.) θα καθοριστούν με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών.

 

Αθήνα , ...../12/2016

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Χαρά Κεφαλίδου                                                                                     Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

Γιώργος Αρβανιτίδης                                                                                      Ανδρέας Λοβέρδος    

 

Ευάγγελος Βενιζέλος                                                                                  Ιωάννης Μανιάτης

 

Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος                                                                    Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

 

Βασίλης Κεγκέρογλου                                                                                     Κώστας Σκανδαλίδης

 

Γιάννης Κουτσούκος                                                                                        Τζελέπης Μιχάλης                            

 

Δημήτρης Κρεμαστινός                                                                                     Εύη Χριστοφιλοπούλου

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

 

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Όχι άλλος εμπαιγμός Μας έστειλαν σήμερα 2:10 μ.μ. 106 σελίδες του δήθεν Αναπτυξιακού τους Σχεδίου. Η ουσία της πολι… https://t.co/WeyfBzwycV

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρειάστηκε πάνω από ένα μήνα @PrimeministerGR για να το παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον θα το γνω… https://t.co/AKQctTkLtD

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#ionionfm Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι καθολική και χωρίς αστερίσκους, είναι λυπηρό που βρέθηκαν διάφοροι ψε… https://t.co/vaCqQDTpuF

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#voulitv Οι εκλογικοί σχεδιασμοί της Κυβέρνησης θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα της χώρας για εξυπηρέτηση του δημόσ… https://t.co/39ftTJADzr

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#vouli Ενημέρωση Επ. Οικονομικών από τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ: Το αφήγημα της "καθαρής εξόδου" είναι αυτοδιαψευδόμενο… https://t.co/APSiPcbqhO

Facebook

Login