Στο Σχέδιο Νόμου:«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)»

on Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Θέμα: «Προστασία προνοιακών, αναπηρικών και οικογενειακών επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, επαναφορά του ύψους του ακατάσχετου λογαριασμού φυσικών προσώπων στα 1.500 ευρώ

Αιτιολογική έκθεση

Με την παρούσα τροπολογία νομοθετείται η επαναφορά στα 1500 ευρώ του ακατάσχετου λογαριασμού και η προστασία προνοιακών, αναπηρικών επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους αγρότες, με βάση τους κανονισμούς ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ.

 

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 επιδιώκεται η διόρθωση της αιφνιδιαστικής, αναιτιολόγητης και κοινωνικά ανάλγητης μείωσης των ακατάσχετων ποσών των οφειλετών στο Δημόσιο: α. σε 1.000 ευρώ για μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα και β. σε 1.250 ευρώ σε καταθέσεις ατομικών ή κοινών λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα, που επιβλήθηκε με τις διατάξεις των περ.8α και 8β της υποπαρ.Δ1 της παρ. Δ, του αρθ.2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και επαναφέρεται το ακατάσχετο όριο και για τις δύο περιπτώσεις στα 1.500 ευρώ που είχε τεθεί με τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. Α του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (Α’ 85). Επιπλέον, προστίθενται στην κατηγορία των ακατάσχετων ποσών του άρθρου 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο σύνολο τους τα επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που χορηγούνται από την Πολιτεία και έχουν χαρακτήρα προνοιακό και εν γένει προστατευτικό για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

 

Άρθρο …

 

 

 

1. Η περίπτωση ε΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.»

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «3. Προνοιακά επιδόματα, αναπηρικά ή άλλα βοηθήματα, ενιαίο επίδομα παιδιών και ειδικό επίδομα τριτέκνων ή πολυτέκνων, οικονομική ενίσχυση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, επίδομα θέρμανσης, επίδομα ή οικονομική ενίσχυση αστέγου, άμεση οικονομική ενίσχυση ή βοήθημα ή αποζημίωση οικοσκευής για πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς, πυρόπληκτους ή ζημιωθέντες από ακραία καιρικά φαινόμενα, ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε παραγωγούς με βάση τον κανονισμό ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ, δεν κατάσχονται, δεν συμψηφίζονται με άλλες τυχόν οφειλές, ούτε παρακρατούνται για οποιοδήποτε λόγο και δεν υπολογίζονται στο ακατάσχετο ποσό των 1.500 ευρώ των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.»»

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Εύη Χριστοφιλοπούλου

 

Γιώργος Αρβανιτίδης

 

Ευάγγελος Βενιζέλος

 

Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

Χαρά Κεφαλίδου

 

Γιάννης Κουτσούκος

 

Δημήτρης Κρεμαστινός

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

 

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

Ανδρέας Λοβέρδος

 

Γιάννης Μανιάτης

 

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

 

Μιχάλης Τζελέπης

 

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Θυμήθηκα τα χειροκροτήματα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όταν μιλούσε ο Καμένος και τους ρώτησα, ούτε ένας τώρα δεν χει… https://t.co/9gO4W4jxvI

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#vouli Σε κίνδυνο η ζωή των καρκινοπαθών της Ηλείας λόγω αδυναμίας του Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει τις σχετικές υ… https://t.co/Dp05WTOHEJ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Δευτέρα- Τέταρτη - Παρασκευή: ριζοσπαστική αριστερά. Τρίτη-πέμπτη- Σάββατο: πλυντήριο της Καραμανλικής περιόδου, την Κ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Τη Δημοκρατική Παράταξη πολλοί την πολέμησαν, τη συκοφάντησαν αλλά και την διεκδίκησαν. Λίγοι όμως μπορούν να την εκφρά…

Facebook

Login