Αποκατάσταση παράλειψης του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)ΑΤΕΙ από τον ν. 4472/2017

on Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αιτιολογική Έκθεση

Στο άρθρο 131 του ν. 4472/2017 για τα επιδόματα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) των ΑΤΕΙ είναι η μόνη κατηγορία στην οποία δεν παρέχεται το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευναςτου άρθρου 131 παρ. 1 περίπτωση Α, χωρίς να υπάρχει κανένας δικαιολογητικός λόγος της παράλειψης αυτής.

Για λόγους δικαιοσύνης, θα πρέπει να αποκατασταθεί η παράλειψη αυτή και να προβλεφθεί η παροχή του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας και στοΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΑΤΕΙ.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση :

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

Άρθρο ......

Στο τέλος της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 131 ν. 4472/2017 προστίθεται στοιχείο ζ ως εξής :

Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) των ΑΤΕΙ :

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100 €)

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100 €)

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100 €)

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100 €)

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100 €)

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100 €)

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100 €)

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : εκατό ευρώ (100 €)

Αθήνα, 24/5/2017

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Γιάννης Κουτσούκος

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Όχι άλλος εμπαιγμός Μας έστειλαν σήμερα 2:10 μ.μ. 106 σελίδες του δήθεν Αναπτυξιακού τους Σχεδίου. Η ουσία της πολι… https://t.co/WeyfBzwycV

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρειάστηκε πάνω από ένα μήνα @PrimeministerGR για να το παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον θα το γνω… https://t.co/AKQctTkLtD

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#ionionfm Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι καθολική και χωρίς αστερίσκους, είναι λυπηρό που βρέθηκαν διάφοροι ψε… https://t.co/vaCqQDTpuF

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#voulitv Οι εκλογικοί σχεδιασμοί της Κυβέρνησης θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα της χώρας για εξυπηρέτηση του δημόσ… https://t.co/39ftTJADzr

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#vouli Ενημέρωση Επ. Οικονομικών από τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ: Το αφήγημα της "καθαρής εξόδου" είναι αυτοδιαψευδόμενο… https://t.co/APSiPcbqhO

Facebook

Login