Να καταστήσουμε το υπόδειγμα του ΑΣΕΠ και ότι αυτό νοηματοδοτεί για την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία της Δ.Δ. ως γενικό κανόνα

on Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017.

Να καταστήσουμε το υπόδειγμα του ΑΣΕΠ και ότι αυτό νοηματοδοτεί για την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία της Δ.Δ. ως γενικό κανόνα

Ομιλία στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του ΑΣΕΠ με θέμα: ««Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα: Νέες τάσεις και προσκλήσεις».

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι Σύνεδροι,

Εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) χαιρετίζουμε την εξωστρεφή αυτή πρωτοβουλία του ΑΣΕΠ να διοργανώσει αυτό το Συνέδριο με τόσο σημαντικούς ομιλητές και τόσο επίκαιρη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. 

Προφανώς, και τα θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό στη Δημόσια Διοίκηση και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, από την πρόσληψη μέχρι την στελέχωση των θέσεων ευθύνης, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, απασχολούν την κοινή γνώμη και αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο τρόπος που αντιμετωπίζονται και επιλύονται αφορά την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, την διαφάνεια και τον έλεγχο των πράξεων της, αλλά επίσης, πολύ σημαντικό, διαμορφώνουν τις κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές για τις σχέσεις του κράτους και του πολιτικού συστήματος με τους πολίτες.

            Την παραδοσιακή παθογένεια του συστήματος των λαφύρων, του γνωστού ως spoil system των διορισμών στο Δημόσιο, όπως την κληρονομήσαμε από την εποχή των Βουλγαρη- Δηλιγιάννη και ακολούθησαν, με ορισμένες εξαιρέσεις και παραλλαγές όλες σχεδόν οι Κυβερνήσεις,  επιχείρησε να ανατρέψει η πρωτοπόρα μεταρρύθμιση του Ν. 2190/1944 του γνωστού ως Νόμου Πεπονή, με την ίδρυση του ΑΣΕΠ. Η διεύρυνση και η επέκταση του Ν. 2190/1994 σε ολόκληρο τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, έγινε με το νόμο 2527/1997 από τον Αλέκο Παπαδόπουλο.

            Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είμαι περήφανος που η παράταξή μας εισήγαγε – νομοθέτησε και υποστήριξε αυτή τη μεταρρύθμιση με στόχο αξιοκρατικό, διάφανο και αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο, κόντρα στην ημετεροκρατία, το πελατειακό σύστημα και την λογική της ήσσονος προσπάθειας.

            Έχουμε, ο καθένας από εμάς, ιδιαίτερη συμβολή στην υπεράσπιση αυτού του θεσμού, καθώς η στρεβλότητα των διαμορφωμένων αντιλήψεων και οι αντιστάσεις των κομματικών μηχανισμών  λειτούργησαν ως πολιορκητικός κλοιός στις κατά καιρούς προσπάθειες φαλκίδευσης του μέσω παρακάμψεων ή με εισαγωγή υποκειμενικών και αμφισβητήσιμων κριτηρίων, με πλέον χαρακτηριστική την συνέντευξη του Ν. 3320/2005 (νόμος Παυλόπουλου), την οποίαν κατήργησε το ΠΑΣΟΚ με το Ν. 3812/2009 του Γιάννη Ραγκούση. Συνέντευξη χωρίς κανόνες που ανέτρεπε βιαίως τη σειρά κατάταξης.

            Σήμερα, 23 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το ΑΣΕΠ, χάρις στην θεσμική του θωράκιση ως Ανεξάρτητη Αρχή, του τρόπου λειτουργίας του και του κύρους των επικεφαλής και των στελεχών του, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Ελληνικού Λαού και παρά τα επιμέρους προβλήματα που οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, αποτελεί μία κατάκτηση που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ευθέως και επισήμως από καμιά εξουσιαστική ή κομματική αντίληψη και πρακτική.

Αποδεικνύεται  όμως στην πράξη, ότι δυστυχώς οι κομματικές και παλαιοκομματικές αντιλήψεις «ζουν και βασιλεύουν», καθώς τελευταία γινόμαστε μάρτυρες σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων για στελέχωση φορέων του Δημοσίου με παράκαμψη των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

            Χαρακτηριστική, μεταξύ άλλων, είναι η διάταξη του άρθρου 101 του Ν/Σ για τις λαϊκές αγορές και τα Επιμελητήρια που συζητήθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, για προσλήψεις αγνώστου αριθμού στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, με παράκαμψη των διαδικασιών και του έλεγχου από τον ΑΣΕΠ.

            Σε κάθε περίπτωση όμως το κύρος και η αξιοπιστία του ΑΣΕΠ έχει οδηγήσει σταδιακά στην νομοθετική του εμπλοκή σε μια σειρά κρίσιμων επιλογών προς διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας των αποφάσεων, με πλέον πρόσφατη την επιλογή των επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης του Ν. 4369/2016.

            Ενός νόμου που ξεκίνησε με στόχο την  «αποκομματικοποιήση» της Δημόσιας Διοίκησης για επιλογή των Γενικών Γραμματέων από το μητρώο των στελεχών, όπως έλεγε η Κυβέρνηση,  και κατέληξε στην περεταίρω κομματικοποίηση, με τη δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων Διοικητικών Γραμματέων και Αναπληρωτών τους, επιπλέον των Γενικών Γραμματέων  που διορίζει η Κυβέρνηση, απαξιώνοντας πλήρως με τις μεταβατικές διατάξεις το νόμο και το μητρώο στελεχών, από το οποίο δεν έχει διορισθεί κάνεις. Από τα δεκάδες χιλιάδες στελέχη του Δημοσίου με αυξημένα τυπικά προσόντα (Μεταπτυχιακά –Διδακτορικά) μόνο ένα μικρό ποσοστό ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για εγγραφή στο μητρώο, αμφισβητώντας εμπράκτως τις κυβερνητικές προθέσεις και πρακτικές, αφού όταν αυτό λειτουργήσει ο Υπουργός θα κάνει την τελική επιλογή.

            Εμείς ως η παράταξη που ίδρυσε το ΑΣΕΠ, έχουμε υποχρέωση και οφείλουμε να το προφυλάξουμε από κάθε προσπάθεια έμμεση ή άμεση που λειτουργεί σε βάρος του κύρους και της αξιοπιστίας του και να συμβάλουμε σε συνεργασία και με βάση τις προτάσεις του και την εξέλιξη των τεχνολογιών στην αντιμετώπιση όσων προβλημάτων λειτουργούν ανασταλτικά στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ως αξιόπιστου θεσμού, εγγυητή της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνεια των προσλήψεων στο Δημόσιο, στη βάση ενός προγραμματισμού που θα ανανεώσει το προσωπικό της Δ.Δ., ιδιαίτερα στις υπηρεσίες αιχμής και θα ενισχύσει το μόνιμο προσωπικό έναντι των ΙΔΟΧ για πάγιες ανάγκες.

            Αυτό όμως δεν μας αρκεί, καθώς ως γνήσια μεταρρυθμιστική δύναμη που εισάγαμε μια σειρά θεσμών στο Δημόσιο για την ανατροπή των παθογένειών του, όπως η Διαύγεια, το opengov, τα ΚΕΠ, τα ανοιχτά δεδομένα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λπ., οφείλουμε να δώσουμε μια νέα μεταρρυθμιστική πνοή με επιλογές που θα αντιμετωπίζουν το σύνολο της εσωτερικής λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, με βάση τα κριτήρια της Αντικειμενικότητας, της Αξιοκρατίας, της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας.

             Η πρόταση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπως την επεξεργαστήκαμε στο πρόσφατο Συνέδριό μας στο πλαίσιο των θέσεών μας για τη δημιουργία ενός ισχυρού επιτελικού κράτους με μια Δημόσια Διοίκηση ανεξάρτητη, λειτουργική, ευέλικτη και καινοτόμα που θα επικεντρώνεται στις βέλτιστες πρακτικές και θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, αφορά τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιας Διοίκησης.

                Η σύσταση Συνταγματικά κατοχυρωμένης, Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιας Διοίκησης, θα εγγυάται με σεβασμό στις αρχές της αμεροληψίας και της πολιτικής ουδετερότητας, τις δημόσιες πολιτικές διοικητικής μεταρρύθμισης, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποστήριξη της εφαρμογής της παραγόμενης νομοθεσίας.

Επίσης θα αναλάβει, την ανάπτυξη και λειτουργία μόνιμου αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, έχοντας ως βάση περιγράμματα θέσεων εργασίας στα πλαίσια της στοχοθεσίας οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας της διοίκησης  στην οποία ανήκουν.

Οι κυβερνητικές παλινωδίες στο θέμα της αξιολόγησης, ως αποτέλεσμα μιας ισοπεδωτικής ρητορείας και πρακτικής των προηγούμενων ετών, αλλά και η αποτυχία της εφαρμογής των δύο τελευταίων συστημάτων αξιολόγησης, της αναγκαστικής ποσοστιαίας κατανομής της καμπύλης Gauss από τη μια μεριά και της πλήρους χαλαρότητας από την άλλη, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα, γιατί η διαδικασία εφαρμογής ενός σταθερού αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης πρέπει να περάσει στην αρμοδιότητα μιας Ανεξάρτητης Αρχής.

            H κυβερνητική αποτυχία για την υλοποίηση του Ν. 4369/2016 για την επιλογή των προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση, η παράκαμψή του με νομοθετικές ρυθμίσεις για τοποθετήσεις προϊσταμένων από τους αρμόδιους Υπουργούς και η μετατροπή των μεταβατικών διατάξεων σε μόνιμες, αποδεικνύουν επίσης την ανάγκη να περάσει στην εποπτεία μιας Ανεξάρτητης Αρχής ο έλεγχος της υλοποίησης των νόμων και αποφάσεων που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών.

   Περαιτέρω οι προτάσεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο πλαίσιο των θέσεων της για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που σχετίζονται με τη θεματολογία του Συνεδρίου, μας αφορούν μεταξύ άλλων:

  • Τη Συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού του μόνιμου Γενικού Γραμματέα Διοίκησης σε κάθε Υπουργείο, με πενταετή ανανεώσιμη θητεία, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση και επιλογή είτε από την υπαλληλική ιεραρχία είτε από τον ιδιωτικό τομέα με αρμοδιότητες, που αφορούν θέματα προγραμματισμού και παρακολούθησης του έργου των Υπουργείων, οργάνωσης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών υπηρεσιών, προσδίδοντας χαρακτηριστικά σταθερότητας και συνέχειας στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής. Η επιλογή του θα γίνεται από όργανο κύρους αποτελούμενο από τους προέδρους του ΑΣΕΠ, του ΣΤΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Συνταγματικά κατοχυρωμένης Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιας Διοίκησης.
  • Μετεξέλιξη των ΚΕΠ με αναδιοργάνωσή τους, σε ολιστικές υπηρεσίες μιας στάσης για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών διοικητικού χαρακτήρα του πολίτη (τοπικά διοικητικά κέντρα), με ενίσχυσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Τον ανασχεδιασμό και αναβάθμιση της «Διαύγειας» με ενίσχυση του χαρακτήρα της ως καθολικής πλατφόρμας διαφάνειας αλλά και διακίνησης εγγράφων του δημοσίου τομέα και συμπλήρωσή της με κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών και δημιουργίας εκθέσεων (reporting), με στόχο την Ανοικτή Διακυβέρνηση.
  • Το Opengov για όλες τις θέσεις ευθύνης των δημοσίων φορέων, και ως μιας σύγχρονης πλατφόρμας ανοιχτής διακυβέρνησης για όλες τις πολιτικές αποφάσεις, όλο το νομοθετικό έργο, για όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών.
  • Την ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση η οποία δεν αφορά απλά στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη σημαίνει νέα δημόσια διοίκηση, με αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία, αποδοτικότητα, μείωση γραφειοκρατίας και διαφθοράς και εξοικονόμηση πόρων. Απαιτείται να προωθηθούν θεσμικά και λειτουργικά σε όλους τους τομείς η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, οι Ηλεκτρονικές Υπογραφές κατά τρόπο ουσιαστικά λειτουργικό, τα Ανοικτά Δεδομένα, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές του πολίτη με το κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α., που είναι πλέον προϋπόθεση για μια αποτελεσματική και διαφανή δημόσια διοίκηση της χώρας μας.
  • Τα Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data) τα οποία διαμορφώνονται διεθνώς ως ένας βασικός άξονας δημόσιας παρέμβασης που μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα της διακυβέρνησης, αλλά και να λειτουργήσει ως ένας νέος πόρος οικονομικής ανάπτυξης. Γεωχωρικά, πολιτιστικά κ.α δημόσια δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν πηγή καινοτόμων/αναπτυξιακών εφαρμογών σε όλο το φάσμα της οικονομίας.
  • Αναβάθμιση των θεσμών ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, με ενοποίηση των διάσπαρτων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
  • Αναδιοργάνωση των δομών της δημόσιας διοίκησης, με αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της, κατανομή και ανακατανομή αρμοδιοτήτων χωρίς επικαλύψεις μεταξύ των επιπέδων κρατικής διοίκησης, με καθορισμό των αρμοδιοτήτων κατά τομέα δημόσιας πολιτικής και με κατεύθυνση την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Κεντρικής Διοίκησης και την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων.  

  • Ένα πλήρες πλαίσιο προτάσεων για την προώθηση και  ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων του Καλλικράτη στην Τ.Α. με περαιτέρω αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, με ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατά συνέπεια κατάργηση, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όλων των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και ανάθεση - όσων εξ αυτών πρέπει να διατηρηθούν - στην Τ.Α. ή σε αποκεντρωμένους φορείς.  

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ως φορέας προοδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που δίνουν συνέχεια, πνοή, προσαρμόζουν και εξελίσσουν τις μεταρρυθμιστικές τομές που τόλμησε η Παράταξή μας, κόντρα σε όλους, θα πρωτοστατήσει και στη νέα φάση της μετεξέλιξής της σε όλες εκείνες τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος,  ώστε να καταστήσουμε το υπόδειγμα του ΑΣΕΠ και ότι αυτό νοηματοδοτεί για την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία της Δ.Δ. ως γενικό κανόνα, που θα ανατρέψει τα φαινόμενα των πελατειακών σχέσεων, της αδιαφάνειας, των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και ότι άλλο καθηλώνει το Δημόσιο και πληγώνει τους πολίτες.

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Όχι άλλος εμπαιγμός Μας έστειλαν σήμερα 2:10 μ.μ. 106 σελίδες του δήθεν Αναπτυξιακού τους Σχεδίου. Η ουσία της πολι… https://t.co/WeyfBzwycV

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρειάστηκε πάνω από ένα μήνα @PrimeministerGR για να το παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον θα το γνω… https://t.co/AKQctTkLtD

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#ionionfm Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι καθολική και χωρίς αστερίσκους, είναι λυπηρό που βρέθηκαν διάφοροι ψε… https://t.co/vaCqQDTpuF

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#voulitv Οι εκλογικοί σχεδιασμοί της Κυβέρνησης θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα της χώρας για εξυπηρέτηση του δημόσ… https://t.co/39ftTJADzr

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#vouli Ενημέρωση Επ. Οικονομικών από τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ: Το αφήγημα της "καθαρής εξόδου" είναι αυτοδιαψευδόμενο… https://t.co/APSiPcbqhO

Facebook

Login