Κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

on Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

Το ΕΣΥ είναι μία από τις πιο σημαντικές και ιστορικές μεταρρυθμίσεις, που ξεκίνησε το 1982 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με καταστατικό στόχο τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού μέσα από τη διασφάλιση ισότιμης και άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.

Οι χρόνιες όμως παθογένειες του συστήματος καθώς και οι συνέπειες της 6ετούς οικονομικής κρίσης όπως η έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθιστούν τη λειτουργία του ΕΣΥ ιδιαίτερα προβληματική. Το γεγονός αυτό έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και ιδιαίτερα των φτωχότερων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων.

Παρόλη την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, λύσεις υπάρχουν. Οι διαρθρωτικές αλλαγές μείζονος κλίμακας του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελούν το κλειδί. Αποτελούν πλέον τον μοναδικό τρόπο αποφυγής μιας έντονης κρίσης υγείας στη χώρα.

Έχουμε ανάγκη ένα σύγχρονο μοντέλο παροχής υπηρεσιών όπου κεντρικός στόχος είναι ο άνθρωπος και η βελτίωση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας και της ισότητας στην παροχή των υπηρεσιών.

Θα περίμενε κάνεις ότι μια κυβέρνηση που ήθελε, παρά τον εναγκαλισμό με τον εθνικολαϊκισμό των ΑΝΕΛ, να λέγεται αριστερή και ύστερα από 15 ολόκληρους μήνες διακυβέρνησης θα δρομολογούσε ανθρωποκεντρικές και δομικές παρεμβάσεις.

Δυστυχώς όμως, οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στην Υγεία, κατήργησαν τις προηγούμενες προσπάθειες για εξορθολογισμό του Συστήματος παροπλίζοντας εργαλεία και διαδικασίες που παρέλαβε (π.χ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ESYnet) και, παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες της, περιορίστηκε στην επιβολή μέτρων ισοπέδωσης και οπισθοδρόμησης. Ο κατάλογος των αστοχιών και της απραξίας είναι, δυστυχώς, μακρύς, και αφορά όλες τις πτυχές του Συστήματος Υγείας.

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόταν, χαρακτηριστικά, ότι: «Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έχουμε εκπονήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας». Ένα χρόνο μετά, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε καν προσχέδιο αυτού του προγράμματος. Στην πρόσφατη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», υπήρξαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μεγαλόστομες διακηρύξεις και γενικόλογες θεωρίες χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ένα είναι βέβαιο: εδώ και ένα χρόνο απουσιάζει οποιαδήποτε ουσιαστική ενασχόληση των αρμόδιων Υπουργών και κατ´ επέκταση των Υπηρεσιών τόσο με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και με την αναδιοργάνωση των Νοσοκομείων και το χάρτη Υγείας.

Τάζουν παροχές χωρίς εξασφαλισμένους πόρους – Τα Νοσοκομεία βουλιάζουν στα χρέη

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015-2018 τα όρια δαπανών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ που προβλέπονταν για το 2015 ανέρχονταν σε 1,388 δις ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2015 τα όρια αυτά (1,388 δις ευρώ), εξαντλήθηκαν και αυξήθηκε η χρηματοδότηση των Νοσοκομείων κατά 150 εκ. ευρώ επιπλέον για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες τους. Όμως, τα επιπλέον αυτά χρήματα δεν απορροφήθηκαν από τα Νοσοκομεία και επέστρεψαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφού η εκταμίευσή τους έγινε λίγες ημέρες πριν κλείσει το έτος 2015. Έτσι διαμορφώθηκε ένας προϋπολογισμός για το έτος 2015 της τάξης του 1,538 δις ευρώ.

Στον φετινό προϋπολογισμό προβλέπεται ότι η επιχορήγηση φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους (Νοσοκομεία – ΥΠΕ – ΠΕΔΥ) είναι 1,156 δις ευρώ και σε συνδυασμό με τις άλλες πηγές εσόδων των Νοσοκομείων μαζί και με μία αύξηση 150 εκ. ευρώ, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 1,672 δις ευρώ.

Δηλαδή χρήματα που δεν απορροφήθηκαν πέρυσι επαναϋπολογίζονται για να εμφανίζονται αυξημένοι οι προϋπολογισμοί και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με 150 εκ. ευρώ μόνο θα καταφέρει να καλύψει: 1) το κόστος χορήγησης των ακριβών φαρμάκων, που το έτος 2015 χορηγούνταν από τον ΕΟΠΥΥ και φέτος από τα Νοσοκομεία, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία κυμαίνεται στα 230 εκ. ευρώ, 2) την πλήρη υγειονομική κάλυψη των 2,5 εκ. (έμμεσα, άμεσα) πολιτών, είτε είναι ανασφάλιστοι, είτε ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη που θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος όμως εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας δεν χορήγησε ούτε ένα ευρώ στα Νοσοκομεία από οφειλόμενα Νοσήλια, 3) τα χρέη των νοσοκομείων που στις 31/12/2014 ήταν 980 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 593 εκ. ήταν ληξιπρόθεσμα ενώ τα χρέη τους την 31/12/2015 είναι 1,277 δις ευρώ εκ των οποίων 919 εκ. είναι ληξιπρόθεσμα.

Είναι φανερό ότι τα Νοσοκομεία βουλιάζουν μέρα με τη μέρα και η κυβέρνηση εξακολουθεί να τάζει παροχές χωρίς να έχει εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους.

Εγκεκριμένες προσλήψεις μένουν στα χαρτιά ενώ καθυστερούν ακόμα και οι προσλήψεις συμβασιούχων

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το έτος 2014 είχαν προγραμματιστεί από την τότε κυβέρνηση 2.000 προσλήψεις τακτικού προσωπικού για το Υπουργείο Υγείας και εγκρίθηκαν 1.975 προσλήψεις.

Αντιστοίχως για το έτος 2015 εγκρίθηκαν μέσω του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης 1.418 προσλήψεις τακτικού προσωπικού για το Υπουργείο Υγείας.

Όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Υγείας σε Ερώτηση Βουλευτή (Αρ. Πρωτ. 14583/7.4.2015), η Κυβέρνηση επικαλείται τη διαδικασία πλήρωσης 1.095 κενών οργανικών θέσεων, πλην όμως αυτές στηρίζονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/34479/29.12.2014. Πρόκειται, δηλαδή, για μέρος των 2.000 προσλήψεων που οι προηγούμενες Κυβερνήσεις είχαν εγκρίνει. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιλέγει να εμφανίζει και να επικαλείται τμηματικά, ήδη εγκεκριμένες και ώριμες προσλήψεις που κρατούσε παγωμένες επί δέκα (10) μήνες, για να πείσει ότι δήθεν έχει κάτι να επιδείξει στον νευραλγικό τομέα των προσλήψεων. Τα αποτέλεσμα της απραξίας είναι ήδη ορατά. Δεκάδες νοσοκομεία σε όλη τη χώρα έχουν προειδοποιήσει εδώ και μήνες ότι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες λειτουργούν σε εμπόλεμες συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν κλινικές και να τίθεται εν αμφιβόλω η εκπαίδευση των ειδικευόμενων. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το κλείσιμο Τμημάτων Νοσοκομείων όπως η παθολογική κλινική και ταΤΕΠ του ΜποδοσάκειουΝοσοκομείου Πτολεμαΐδας.

Κομματική άλωση του κράτους, ακέφαλα Νοσοκομεία και διοικητικό χάος στην Υγεία

Αποτελεί σταθερή επιδίωξη της Κυβέρνησης η κομματική άλωση του Κράτους. Στην πραγματικότητα αποτελεί τη μόνη δική της πρωτοβουλία (οι υπόλοιπες αφορούν την υλοποίηση του τρίτου, επαχθέστερου και αχρείαστου Μνημονίου που έφερε). Μετά την κραυγαλέα τοποθέτηση κομματικών κομισάριων στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, η Κυβέρνηση θεώρησε το παράδειγμα επιτυχημένο και αποφάσισε να κάνει το ίδιο στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Πώς; Δίνοντας τη δυνατότητα στον Υπουργό να παύει αυθαιρέτως και αυτογνωμόνως τους διοικητές των Νοσοκομείων οποτεδήποτε (άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4332/2015) και καταργώντας την Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψήφιων διοικητών (άρθρο 15 παρ. 2 ν. 4332/2015). Προσφάτως, προφανώς κατόπιν αντιδράσεων της τρόικα που θα έδιωχνε ο ΣΥΡΙΖΑ, «ξεψηφίστηκε» το άρθρο αυτό και επανήλθαν οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση. Και πάλι όμως, δόθηκε απλώς ένας «ρόλος» στην Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για να παύσει τους Διοικητές, χωρίς ουσιαστική αιτιολογία με «συνεντεύξεις» διάρκειας πέντε λεπτών.

Η βίαιη αποπομπή των διοικητών των Νοσοκομείων από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που απέβλεψε μόνο στο κομματικό όφελος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ως συνέπεια την διοικητική παράλυση των νοσοκομείων. Το ρήγμα στη συνέχεια της διοικητικής δράσης και τα επί μακρόν διοικητικά ακέφαλα νοσοκομεία δεν θα μπορούσαν να έχουν άλλο αποτέλεσμα.

Η επιλογή αυτή της κυβέρνησης να φέρει τροπολογία με την οποία επιφορτίζει τους γιατρούς με καθήκοντα Διοικητή, επιδεινώνει τα προβλήματα. Σύμφωνα και με την ωμή δήλωση σε ραδιοφωνικό σταθμό του ίδιου του ιατρού που εκτελεί χρέη Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο, ο ίδιος αδυνατεί να επιλύσει το πρόβλημα της εφημέρευσης διότι όντας ο ίδιος γιατρός δεν θέλει να συγκρουστεί με τους συναδέλφους του.

Η έλλειψη προγραμματισμού και οι τρομερές καθυστερήσεις στοιχίζουν ζωές

Στο χειρότερο σημείο φαίνεται ότι βρίσκεται η νοσηλεία στη χώρα μας καθώς εν μέσω κρίσης παραμένουν ακόμη κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Δεκάδες συνάνθρωποί μας, βαρέως πάσχοντες, παραμένουν διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους, εν αναμονή εισαγωγής τους σε ΜΕΘ. Παράλληλα, πολλές σοβαρές τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις αναβάλλονται λόγω της έλλειψης διαθέσιμων κλινών σε ΜΕΘ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, από την ώρα που ξέσπασε το ενδημικό κύμα της γρίπης, δεκάδες συμπολίτες μας χρειάστηκαν επειγόντως κρεβάτι σε ΜΕΘ. Κοινός παρανομαστής όλων των παραπάνω, είναι το πολυπόθητο κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, που δυστυχώς δεν κατορθώνουν να εξασφαλίσουν οι περισσότεροι ασθενείς, ενώ την ίδια στιγμή τουλάχιστον 200 κλίνες ΜΕΘ μένουν αναξιοποίητες λόγω έλλειψης προσωπικού, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Μία προκήρυξη για την κάλυψη ορισμένων κενών στις κλίνες εντατικής θεραπείας «εδέησε» η κυβέρνηση να υλοποιήσει και αυτή εξεδόθη καθυστερημένα, με αποτέλεσμα όταν κατά το τέλος Μαρτίου ολοκληρωθεί η διαδικασία και τοποθετηθούν οι ιατροί και οι νοσηλευτές, θα έχει υποχωρήσει πλήρως το κύμα της γρίπης, αφήνοντας δεκάδες θύματα.  

Με δεδομένο ότι οι ατυχείς και αποσπασματικές παρεμβάσεις, οι παραλείψεις και η ολιγωρία της κυβέρνησης διέλυσαν τον τομέα της Υγείας, επερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Για την ανυπαρξία οποιουδήποτε ολοκληρωμένου προγράμματος για την Υγεία.
  2. Για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία και τα τεράστια κενά σε προσωπικό σε νευραλγικούς τομείς, και ιδίως στις ΜΕΘ.
  3. Για την βίαη και αναιτιολόγητη αντικατάσταση των Διοικητών στα Δημόσια Νοσοκομεία, το διοικητικό χάος που έχει προκύψει επειδή ακόμη και σήμερα τα Νοσοκομεία είναι ακέφαλα.
  4. Για την κατακόρυφη και συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών των Νοσοκομείων, καθώς και για την ανυπόστατη σε οικονομικούς όρους κάλυψη 2,5 εκ. ανασφάλιστων πολιτών και του κόστους χορήγησης των ακριβών φαρμάκων από τα Νοσοκομεία.

Οι επερωτώντες Βουλευτές

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Από την ομιλία μου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλέζου, που σ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Έθεσε το πραγματικό δίλημμα: Δημοκρατική Ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ ή καθεστωτισμός και συντήρηση https://t.co/QQubABoXQi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Σταθερή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγού…

Facebook

ZOO Category

Login