Κατηγορία: Κοινές Ερωτήσεις

Κυβερνητική επιδίωξη για να τοποθετηθεί σύμβουλος διοίκησης ως “κομματική επίτροπος” στην Εθνική Τράπεζα

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν και σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, στην Εθνική Τράπεζα επικρατεί αναβρασμός, λόγω της κυβερνητικής επιδίωξης για την τοποθέτηση της κυρίας Κερασίας Ραυτοπούλου ως συμβούλου διοίκησης της Εθνικής με αρμοδιότητα τα κόκκινα δάνεια. Κατά το δημοσίευμα, βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του βιογραφικού της προτεινόμενης νέας συμβούλου, εκτός του κυβερνητικού διορισμού της από την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στο Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ και της εμπειρίας της ως υπαλλήλου της Αγροτικής Τράπεζας, είναι η ιδιότητα του μέλους της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα η κυρία Ραυτοπούλου αποτελεί το alteregoτου αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη και η στενή αυτή σχέσης της προκάλεσε κυβερνητική παρέμβαση προς την Εθνική Τράπεζα για την επιλογή της. 

Μοριοδότηση της αναπηρίας κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

 

-          Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη

-          Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ο. Γεροβασίλη

-          Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Ε. Αχτσιόγλου

Με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι η συνολική βαθμολογία κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), προσαυξάνεται για τα Άτομα με Αναπηρία ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή τρία (3). Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης καθορίστηκε να ξεκινά ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 Απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη Απόφαση (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017) δημοσιεύθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2017 (Β΄ 272). Επομένως, η ισχύς της διάταξης που αφορά την προσαύξηση της αναπηρίας για τον καθορισμό της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων αρχίζει στις 6 Μαρτίου 2017.

Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

 

Προς: Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη

 

Με το αριθμ. πρωτ. ΔΟM/Φ. 20/οικ.33324 της 29ης Δεκεμβρίου 2016 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης τίθεται ως θέμα άμεσης προτεραιότητας η υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων αναδιάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών των Υπουργείων με την έκδοση των οικείων Οργανισμών τους. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι η ανασυγκρότηση των κρατικών δομών διοίκησης έχει καθοριστική σημασία για την ευρύτερη πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος και ως εκ τούτου παρακαλούνται τα Υπουργεία και τα ΝΠΔΔ να αποστείλουν άμεσα στο ΥπΔΑ το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου 2017 τα σχέδια των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, συνοδευόμενων, απαραιτήτως, από τις οικείες εκθέσεις αξιολόγησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013.

Στον «αέρα» το συλλογικό πρόγραμμα της δακοκτονίας με ευθύνη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου

 

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί το πρόγραμμα δακοκτονίας και η φετινή ελαιοπαραγωγή, λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την έγκαιρη διενέργεια του διαγωνσμού με ηλεκτρονική δημοπρασία για την προμήθεια για όλη την χώρα των απαραίτητων φυτοπροστατευτικών σκευσμάτων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από τον δάκο.

Αδιαφορία της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την υγειονομική βόμβα εξαιτίας της μη αποκομιδής των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο για πάνω από εκατό ημέρες

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Κύριε Υπουργέ,

           

Έχουν παρέλθει εκατό και πλέον ημέρες από την τελευταία φορά που τα απορρίμματα στη Ζάκυνθο συνελέγησαν για τελευταία φορά και μεταφέρθηκαν στον ΧΥΤΑ του Σκοπού.

Σημειώνεται ότι υπήρξε προσπάθεια οριστικής επίλυσης του ζητήματος από το 2011 όταν η τότε δημοτική αρχή έλαβε την απόφαση να αδειοδοτήσει, ως ΧΥΤΥ, χώρο στην περιοχή «Λίβας» στην ορεινή Ζάκυνθο.

Να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκη

Τεράστια αναστάτωση και πολλά προβλήματα έχουν προκληθεί στους πολίτες με την πρόχειρη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάρτηση των δασικών χαρτών .

Τα προβλήματα όμως αφορούν όλους όσους έχουν προβεί σε επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες και μικρομεσαίους, για τους οποίους δημιουργούνται προβλήματα με τις υφιστάμενες άδειες των επιχειρήσεων τους, αλλά και τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους με παραγωγικές εκτάσεις, που έχουν χαρακτηρισθεί αναδασωτέες.

Ημετεροκρατία, αναξιοκρατία και ο κομματισμός, η πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

Προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

               κα Όλγα Γεροβασίλη


Πληθαίνουν, δυστυχώς, οι καταγγελίες για την οργανωμένη καταστρατήγηση των διατάξεων του Ν. 4369/2016 που ορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση.

Η Κυβέρνηση, που με κάθε ευκαιρία μίλαγε για αξιοκρατία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα για την στελέχωση των θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο, όχι μόνο δεν κάνει πράξη τις διακηρύξεις της, αλλά μετέρχεται διαφόρων μεθοδεύσεων προκειμένου να προωθήσει ημέτερους και κομματικά αρεστούς.

Προβλήματα από τη λανθασμένη εφαρμογή του εργόσημου στον πρωτογενή τομέα

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Έφη Αχτσιόγλου

 

Η καθιέρωση του εργόσημου στον πρωτογενή τομέα ήλθε για να επιλύσει με δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο την απασχόληση κυρίως των εργατών υπαίθρου που προέρχονται από τρίτες χώρες. Η απλοποιημένη διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής του τόσο για την μείωση της εισφοροδιαφυγής όσο και για την αναγνώριση των δαπανών των εκμεταλλεύσεων του πρωτογενούς τομέα μετά την πρόσφατη αλλαγή υπολογισμού της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το καθαρό εισόδημα.

Νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους, αγρότες και μη, που απασχολούνται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Η κοινωνική ασφάλιση συνιστά κατοχυρωμένο κοινωνικό δικαίωμα στο Σύνταγμα της χώρας και αποτελεί κορυφαία έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Συνιστά, κατά τούτο θεσμική εγγύηση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.

Να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα από την ανάρτηση δασικών χαρτών

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη

 

Μπροστά σε ξαφνικά και αναπάντεχα πρόσθετα προβλήματα έχουν βρεθεί οι πολίτες με το που ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Τα προβλήματα αφορούν τόσο τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους με παραγωγικές εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί αναδασωτέες, αλλά και πολλούς επαγγελματίες και μικρομεσαίους για τους οποίους δημιουργούνται προβλήματα με τις υφιστάμενες άδειες των επιχειρήσεών τους. Την αναστάτωση αυξάνει ακόμη περισσότερο το αδικαιολόγητα υψηλό κόστος υποβολής των ενστάσεων επίλυσης των διαφορών με τους δασικούς χάρτες, που παραπέμπει περισσότερο σε φοροεισπρακτικό μέτρο παρά σε διοικητική διαδικασία.

Για δύο χρόνια παρακρατούνται τα 20 εκατ. € από 50.000 οικογένειες χωριών με αιολικά πάρκα

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη

Κύριε Υπουργέ,

εδώ και δύο χρόνια δεν αποδίδονται τα περίπου 20.000.000€ που έπρεπε να έχουν πιστωθεί από το Φεβρουάριο του 2015 στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των 50.000 οικογενειών των 272 ορεινών χωριών της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένα Αιολικά Πάρκα. Χαρακτηριστικά, προβλέπονται για Κάρυστο 1,5 εκατ.€, Αργολίδα 1,3 εκατ.€, Ροδόπη 1,3 εκατ.€, Σητεία 1,0 εκατ.€, Αρκαδία 0,6 εκατ.€, κ.ά.  Έχουν προβλεφθεί ήδη από το Δεκέμβριο του 2014 όλες οι διαδικασίες για την άμεση κατανομή των ποσών αυτών.

Μείζον πολιτικό, ηθικό και νομικό θέμα από τις δημόσιες συμβάσεις της εταιρίας «Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Άρτας Κ. Αλεξίου-Ο. Γεροβασίλη Ο.Ε.»

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  1. Τον Υπουργό Υγείας

2. Τον Υπουργό Οικονομικών

 

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Όλγα Γεροβασίλη, κατείχε κατά τρόπο αντισυνταγματικό τη βουλευτική της έδρα από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Κατά το διάστημα αυτό ήταν εταίρος της εταιρίας με την επωνυμία «Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Άρτας Κ. Αλεξίου-Ο. Γεροβασίλη Ο.Ε.», η οποία είχε συνάψει «Σύμβαση Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών» με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με πενταετή διάρκεια από 8/4/2011 έως 7/4/2016.

Η αδιαφορία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για το Νοσοκομείο Ζακύνθου συνεχίζεται

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

 

Κύριε Υπουργέ,

έχουν παρέλθει: α) δέκα μήνες από την υποβληθείσα προς εσάς ερώτησή μας υπ’ αριθ. πρωτ. 2812/01-02-2016 με θέμα τα μεγάλα προβλήματα λειτουργίας στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, και β) έξι μήνες από την υποβληθείσα προς εσάς ερώτησή μας υπ’ αριθ. πρωτ. 5970/7-6-2016 με θέμα «Αδιαφορία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για τα μεγάλα προβλήματα του Νοσοκομείου Ζακύνθου». Απάντηση ακόμα δεν έχουμε λάβει σε καμία από τις ως άνω ερωτήσεις μας.

Επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς ΦΠΑ στα νησιά

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο

Κύριε Υπουργέ,

Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας νομοθετήθηκαν από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ως μέτρο συγκράτησης του μόνιμου πληθυσμού στα νησιά τη χειμερινή περίοδο και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στις ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό υπήρξε μια πρώιμη εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας πριν ακόμα αυτή θεσμοθετηθεί.

Το αυξημένο κόστος μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων επιβαρύνει σημαντικά το κόστος ζωής, αλλά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα στα νησιά. Η εφαρμογή του μέτρου αποδείχθηκε πολλαπλά ορθή καθώς στήριξε αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών στο νησιώτικο χώρο, πέραν της συμβολής του στη συγκράτηση του μόνιμου πληθυσμού.

Μεγάλα προβλήματα με την καταβολή εξισωτικής αποζημίωσης 2016

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016.

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Με το καλημέρα από την ανάρτηση των καταστάσεων με τους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2016  την περασμένη εβδομάδα δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα και μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των κτηνοτρόφων όσον αφορά το ύψος και τον χρόνο καταβολής της εξισωτικής αποζημίωσης 2016.

Οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών, την στιγμή που λόγω έλλειψης ταμειακής ρευστότητας περίμεναν την πληρωμή τους πριν το τέλος του φθινοπώρου βλέπουν για μια ακόμη φορά να διαψεύδονται οι υποσχέσεις του κ. Αποστόλου. Αντί να τους καταβληθεί η εξισωτική αποζημίωση για την έγκαιρη προμήθεια ζωοτροφών σήμερα που έχουν ανάγκη, με μεγάλη έκπληξη βλέπουν την δραματική μείωση της εξισωτικής για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, μείωση που αγγίζει το 60% σε σχέση με το 2015 και αισθάνονται απογοητευμένοι με την προοπτική ότι ακόμη και αυτή η κουτσουρεμένη εξισωτική θα καταβληθεί αντί για το 2016 το 2017. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους αυτοί που έλαβαν πέρυσι 7.000 ευρώ, τώρα θα πάρουν 2.650 ευρώ, ενώ πολύ μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων που έλαβαν πέρυσι εξισωτική αποζημίωση έχει φέτος απορριφθεί.

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Σε βάρος των τοματοπαραγωγών της Ηλείας οι μεθοδεύσεις του ΕΛΓΑ. Απειλείται η παραγωγή της επόμενης περιόδου αν δεν… https://t.co/Qi0izHrEQ8

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χαιρετισμός στο 10ο φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού. Υπάρχουν απλά αλλά αποτελεσματικά μέτρα όπως η κάρτα για το αγροτικό… https://t.co/ir1HHduJym

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Είστε ψεύτης και συκοφάντης κ. Πετρόπουλε. Καταθέτω στα πρακτικά την ομιλία του @EVenizelos στην Ολομέλεια της… https://t.co/oDkpbbbbB4

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#vouli Ο μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ που χειροκροτούσε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση την αντιμνημονιακή του περίοδο, τώρα δ… https://t.co/WhwHWXYmQp

Facebook

Login