Μοριοδότηση της αναπηρίας κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994

on Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

 

-          Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη

-          Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ο. Γεροβασίλη

-          Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Ε. Αχτσιόγλου

Με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι η συνολική βαθμολογία κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), προσαυξάνεται για τα Άτομα με Αναπηρία ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή τρία (3). Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης καθορίστηκε να ξεκινά ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 Απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη Απόφαση (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017) δημοσιεύθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2017 (Β΄ 272). Επομένως, η ισχύς της διάταξης που αφορά την προσαύξηση της αναπηρίας για τον καθορισμό της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων αρχίζει στις 6 Μαρτίου 2017.

 

Με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 6/2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εξέδωσε το εποπτευόμενο από το Υπουργείο σας Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 8 Μαρτίου 2017 (ΑΔΑ: ΩΤΚΕΟΠ9Ζ-70Μ), δυστυχώς δεν τηρείται η προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία. Ειδικότερα, στον Πίνακα Βαθμολόγησης Κριτηρίων (σελ. 4) δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη για την προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας των ΑμεΑ ανάλογα με το ποσοτό αναπηρίας τους πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή τρία (3).

 

Επειδή, η διάταξη της παραγράφου 25 του ν. 4440/2016 είναι σαφής και προβλέπει την προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας των ΑμεΑ κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

 

Επειδή, η υπ’ αριθ. ΣΟΧ 6/2017 (ΑΔΑ: ΩΤΚΕΟΠ9Ζ-70Μ/8.3.2017) Ανακοίνωση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας εκδόθηκε όπως αναφέρεται στο προοίμιο έχοντας υπόψη το άρθρο 21 του ν. 2190/1994.

 

Επειδή, το Κ.Ε.Θ.Ι. αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο εξέδωσε και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 272).

 

Επειδή, είναι αδιανόητο ένα εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο να αγνοεί και να μην εφαρμόζει το νόμο και τις αποφάσεις που εκδίδει το εποπτεύον Υπουργείο.

 

Επειδή, το ζήτημα της μοριοδότησης των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί μείζον ζήτημα εφαρμογής των αρχών του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί

 

  1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διορθωθεί η παράβλεψη της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 6/2017 του εποπτευόμενου από εσάς Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, ώστε να περιληφθεί η προβλεπόμενη από το νόμο προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας των Ατόμων με Αναπηρία, ώστε να συμμορφωθεί το Κ.Ε.Θ.Ι. με τη νομιμότητα και το δίκαιο;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες έκνομες ενέργειες και από άλλους φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

 

 

 

 

 

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

 

 

 

 

 

 

Εύη Χριστοφιλοπούλου

 

 

 

 

 

 

 

Λεωνίδας Γρηγοράκος

 

 

 

 

 

 

 

Γιάννης Κουτσούκος

 

 

 

 

 

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @OthonasM: Ο κ. Πρετεντέρης, γνωστός για την την εμπάθεια του απέναντι στην παράταξη και τη Φώφη Γεννηματά, που λειτουργεί εσχάτως και…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Αυτός είναι ο δρόμος που μας έδειξε το ΠΑΣΟΚ. Ο δρόμος τώρα του Κινήματος Αλλαγής. Είναι η δέσμευσή μας, το συμβόλαιό μα…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Η χώρα μας έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Βρίσκεται σε μια στενωπό, που απαιτεί τολ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Και με την ενσωμάτωση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ ευνοεί προκλητικά τους εκατομμυριούχους σε βάρος των πιο φτωχών https://t.co/mfjLSEPnqB

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η κατρακύλα της κυβερνητικής προπαγάνδας κατά της @FofiGennimata στη σοβαρή ,υποτίθεται, Καθημερινή. https://t.co/tmoz5vZylx

Facebook

ZOO Category

Login