ΜΟΔ Α.Ε.: Μια εταιρεία εμπορίας ξενόγλωσσων βιβλίων ανέλαβε το γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή Προϊσταμένων των υπηρεσιών που διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ!

on Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γ. Δραγασάκη

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα με απόφαση του Προέδρου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), κ. Παναγιώτη Πάντου, επιλέχθηκε ως ανάδοχος του έργου της οργάνωσης και υλοποίησης του γραπτού διαγωνισμού για την επιλογή των Προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών (του Ν.4314/2014), δηλαδή των υπηρεσιών της ΜΟΔ Α.Ε. που διαχειρίζονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας, μια ιδιωτική εταιρεία εμπορίας ξενόγλωσσων βιβλίων, με την επωνυμία Combo Books Α.Ε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. πριν διορισθεί από την κυβέρνησή σας στη θέση που κατέχει σήμερα ήταν ιδιοκτήτης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών!

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που ανέλαβε η παραπάνω εταιρεία ανέρχεται στα 68.200 Ευρώ, σύμφωνα άλλωστε και με τη διακήρυξη που έχει αναρτηθεί τόσο στον ιστότοπο της ΜΟΔ Α.Ε. (www.mou.gr), όσο και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.goc.gr).

Η ΜΟΔ. Α.Ε. είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μια από τις κύριες αρμοδιότητές της είναι η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Το ανθρώπινο δυναμικό της ανέρχεται στα 1.075 άτομα και έχουν υψηλό επίπεδο επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση και παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων και δημοσίων έργων. Μέχρι πρόσφατα για λόγους διαφάνειας και αξιοκρατίας το σύστημα προσλήψεων της Μονάδας βασιζόταν στο σύστημα προσλήψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. 1.Με ποιες νόμιμες διαδικασίες προχώρησε ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. στην ανάθεση σε μια ιδιωτική εταιρεία εμπορίας ξενόγλωσσων βιβλίων το γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή των Προϊσταμένων των συγκεκριμένων υπηρεσιών;
  2. 2.Υπήρξε απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. ή απόφαση άλλου οργάνου της Μονάδας για την ανάθεση του έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία; Η απόφαση αυτή ήταν ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία και σε ποια αξιολογικά κριτήρια βασίστηκε; Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης; Και ποιο ήταν το Πρακτικό της Επιτροπής; Έγινε ηλεκτρονική ανάρτηση του πορίσματος ή άλλων σχετικών εγγράφων ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι αλλά κυρίως οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν;
  3. 3.Σύμφωνα με τη Δημόσια Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΞΥΖ46ΨΧΨΤ-ΦΔΦ – Α.Π.810/28.02.2018) που δημοσίευσε η ΜΟΔ Α.Ε. την ευθύνη για τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης θα είχε η τριμελής Επιτροπή Γραπτών Εξετάσεων (Ε.Γ.Ε.). Ποιος ο ρόλος της Επιτροπής αυτής; Γιατί αποφασίσθηκε το έργο του γραπτού διαγωνισμού να ανατεθεί τελικά στη συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία;
  4. 4.Πώς είναι δυνατόν η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των προϊσταμένων δημοσίων υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων έχει καταλυτικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, να μην διεξάγεται από μια δημόσια υπηρεσία με εμπειρία, αξιοπιστία και εγκυρότητα στο αντικείμενο (π.χ. ΑΣΕΠ);
  5. 5.Υπήρξαν και άλλες εταιρείας που κατέθεσαν τις προσφορές τους; Με ποια κριτήρια κρίθηκε ως καταλληλότερη η συγκεκριμένη εταιρεία για να αναλάβει το έργο;
  6. Πώς εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον με την παραπάνω απόφαση και διαδικασία; Με αυτόν τον τρόπο υπηρετείται η έννοια της αξιοκρατίας που τόσο δυναμικά προβάλλει η Κυβέρνησή σας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Γεώργιος - Δημήτριος Καρράς

Γιάννης Κουτσούκος

Γιάννης Μανιάτης

Μιχάλης Τζελέπης

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Άκουσα Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ να χρεώνει ευθύνες στην Περιφέρεια Αττικής για την Μάνδρα και να απαλλάσσει για την… https://t.co/anH8iDJsmK

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ανακοίνωση Τομέα Οικονομικών @kinimallagis για την έκθεση Πισαρίδη. Συντηρητική, σύμφωνα με τους εντολείς και απα… https://t.co/et9YWnkDPD

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

@KatPanagopoulou Για την ιστορία. Με τη σφραγίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο νόμος Βρούτση υιοθετεί τη λογική και τι… https://t.co/DLZrORkENE

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εννοείς υφυπουργό του Βρούτση για να υπερασπίζεται το νόμο Κατρούγκαλου.... https://t.co/uurvYIKtC7

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μετά και το σημερινό συμπλήρωμα με "ολίγη από υφυπουργούς " έχουμε ακόμα μεγαλύτερη κυβέρνηση προς δόξαν του επιτε… https://t.co/6zfkk0W2AS

Facebook

ZOO Category

Login