Με πράξεις και παραλήψεις η Κυβέρνηση ακύρωσε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα

on Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

             κ. Χρήστο Σπίρτζη

Με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ 269 Α’) ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα –Πύργος – Τσακώνα χαρακτηρίστηκε ως έργο υποδομής άμεσης προτεραιότητας και ορίστηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης και ολοκλήρωσης.

Συγκεκριμένα:

 

Η παράγραφος 1α ορίζει: «α) το τμήμα από Α/Κ Μυντιλογλίου (πέρας παράκαμψης Πάτρας) έως Α/Κ Πύργου θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις έρευνες και μελέτες που υποχρεούται να εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος δυνάμει της παραγράφου 18.2.3 της τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης, μέσω της αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων, με στόχο η κατασκευή του να έχει ολοκληρωθεί όχι αργότερα από την ολοκλήρωση του έργου της Σύμβασης Παραχώρησης»

Η παράγραφός 1β ορίζει: «β) το τμήμα από κόμβο Καλού Νερού έως Α/Κ Κυπαρισσίας θα κατασκευασθεί με εθνικούς και κοινοτικούς

πόρους, με βάση τους ήδη εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, τις υφιστάμενες πλήρεις μελέτες οδοποιίας και αυτές που θα εκπονηθούν κατά προτεραιότητα, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016»

Η παράγραφος 1γ ορίζει: «γ) το τμήμα Πύργος − Καλό Νερό παραμένει έργο προτεραιότητας, το οποίο περιλαμβάνεται στον εθνικό σχεδιασμό για τη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα − Πύργος − Τσακώνα με τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα.»

Η Κυβέρνηση όμως, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιήσει καμία από τις παραπάνω επιταγές του Ν. 4219/2013, άρθρο 5, παρότι έχουν παρέλθει 3 χρόνια και 8 μήνες από την ανάληψη της εξουσίας. Το αντίθετο μάλιστα, δια πράξεων και παραλήψεων, έχει υπονομεύσει τις συγκεκριμένες πρόνοιες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του τόσο σημαντικού, για την ανάπτυξη ολόκληρης της Πελοποννήσου, Έργου.

Συγκεκριμένα: 1) Ακύρωσε με την υπ. αριθμ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ1.1/2889 26/3/2015 απόφαση του κ. Σταθάκη τη δημοπράτηση του Έργου της παραγράφου 1α τμήμα από Α/Κ Μυντιλόγλι έως Α/Κ Πύργου και κατάτμησε το Έργο σε 8 εργολαβίες με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει συμβασιοποιηθεί καμία εργολαβία, να μην έχει ξεκινήσει το έργο και να μη θεωρείται βέβαιη η ολοκλήρωσή του εντός των προθεσμιών του τρέχοντος πλαισίου χρηματοδότησης.

                           2)Σε σχέση με τις επιταγές του Νόμου για συγκεκριμένες ενέργειες και χρονοδιαγράμματα όπως αναφέρονται στην προαναφερθείσα παράγραφο 1β και 1γ ουδεμία πράξη δεν έχει πραγματοποιηθεί, ούτε είναι γνωστή οποιαδήποτε ενέργεια προς υλοποίηση των προβλεπόμενων για το Τμήμα Πύργος – Καλό Νερό και Καλό Νερό Α/Κ Κυπαρισσίας.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η Κυβερνητική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, παρότι έχει αποδεχθεί τις ρυθμίσεις και προβλέψεις του άρθρου 5 του Ν. 4219/2013 για συγκεκριμένες ενέργειες και χρονοδιαγράμματα δεν έπραξε τα δέοντα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην έχει ολοκληρωθεί ο δακτύλιος του αυτοκινητόδρομου της Πελοποννήσου, αλλά ένα σημαντικό μέρος της να ευρίσκεται εκτός του Εθνικού δικτύου των αυτοκινητοδρόμων και να μην είναι ορατό οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Πέραν της γνωστής περιπέτειας που ενέπλεξε το έργο Πάτρα- Πύργος, με αβέβαιη την προοπτική ολοκλήρωσής του και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής του, για το Τμήμα Πύργος - Καλό Νερό – Τσακώνα, ποιες ενέργειες έχει κάνει και αν προτίθεται -και με ποιο τρόπο- να καλύψει το χρόνο που χάθηκε, λόγω των δικών του πράξεων και παραλήψεων, ώστε να μη μένει και αυτό το έργο στα χαρτιά;

                                                  

Oι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Κουτσούκος

Γιάννης Μανιάτης

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η μεγάλη προσφορά του @pasok στα εθνικά θέματα και οι ευθύνες του Καραμανλή για την απεμπόληση των αποφάσεων του Ελ… https://t.co/aQ3l4BzkPH

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: Και οι τρεις πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σημίτης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος & ο Γιώργος Παπανδρέου πληρούν τις προϋπο…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Οι Αρχάγγελοι της αριστείας και της αξιοκρατίας καταστρατηγούν όλες τις διατάξεις, διορίζουν μετακλητούς Γενικούς Δ… https://t.co/nH4i7woUEU

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κατανοητό το ειρωνικό σχόλιο του Στέφανου Κασιμάτη στην Καθημερινή,καθώς ο διακαής του πόθος να βυθιστούμε στην α… https://t.co/5t0Hwy1mdg

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κυνική παραδοχή! Μαζί μάζεψαν 7δισ πλεονάσματα και τώρα μαλώνουν ποιός μοίρασε περισσότερα παραμονές των εκλογών κα… https://t.co/U0qlc5jKO0

Facebook

ZOO Category

Login