Προσβολή της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ

on Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1. Τον Υπουργό Εσωτερικών

          2. Τον Υπουργό Οικονομικών

Κύριοι Υπουργοί,

Η νέα απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών (υπ’ αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019, ΦΕΚ Β΄ 104/24-01-2019), που αφορά όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης, και τους ΟΤΑ, προβλέπει το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ από τους Δήμους και τις Περιφέρειες μέσα σε τριάντα μέρες (έως 21-02-2019) και την υποχρεωτική μεταφορά των πλεοναζόντων διαθεσίμων στον λογαριασμό αυτόν. Επιπροσθέτως, κατά την απόφαση, τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που κατανέμονται στους ΟΤΑ αποδίδονται από 01/03/2019, υποχρεωτικά στον λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης, που τηρούν οι εν λόγω φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Σύνταγμα όμως, άλλα επιτάσσει: κατά την αναθεώρηση του 2001 καθιερώθηκε για πρώτη φορά ρητά η αρχή της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 102§2), ως αναγκαίο συμπλήρωμα της διοικητικής αυτοτέλειάς τους. Η οικονομική αυτοτέλεια αποτελεί τη λυδία λίθο του σεβασμού της δημοκρατικής νομιμοποίησης των αιρετών των ΟΤΑ σε κάθε τοπική κοινωνία.

Η πρόβλεψη της νέας υπουργικής απόφασης, αφ’ ενός για την υποχρεωτική μεταφορά των πλεοναζόντων διαθεσίμων σε λογαριασμό της ΤτΕ και αφ΄ ετέρου για την υποχρεωτική καταβολή των ΚΑΠ στον λογαριασμό αυτόν, αναιρεί τον πυρήνα της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ!

Πρώτον, στερεί την δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης, και εν συνεχεία διαχείρισης, των αποθεματικών και των ταμειακών τους διαθεσίμων, με αποφάσεις των οργάνων τους. Εξάλλου, οι ΚΑΠ αποτελούν πόρους της αυτοδιοίκησης και επομένως πρέπει, νομικώς και οικονομικώς, να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως τα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ.

Δεύτερον, η νέα απόφαση δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ φορέων Γενικής Κυβέρνησης που απολαύουν οικονομικής αυτοτέλειας (ΟΤΑ, Πανεπιστήμια) και φορέων που δεν απολαύουν.

Τρίτον, σε αντίθεση με το οικονομικό παρατηρητήριο (άρθρο 78 ν. 4172/2013), εν προκειμένω η μεταφορά των πόρων όχι μόνο δεν εξυπηρετεί την ειλικρίνεια και ακρίβεια του προϋπολογισμού, αλλά επιπροσθέτως έχει υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό χαρακτήρα.

Τέταρτον, η προβλεπόμενη δυνατότητα εξαιρέσεως επιμέρους ΟΤΑ από το νέο καθεστώς, με απόφαση της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ επιτείνει, έτι περαιτέρω, την προσβολή της οικονομικής τους αυτοτέλειας. Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος της αδιαφάνειας και αδικαιολόγητα άνισης μεταχείρισης των ΟΤΑ, ενόψει και της προεκλογικής περιόδου. Είναι απαράδεκτο   στη νέα απόφαση να μην αναφέρεται κανένα απολύτως κριτήριο για την εξαίρεση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από το νέο καθεστώς.

Επειδή είναι αδιανόητο η Κυβέρνηση να καταργεί στην πράξη την συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Επειδή η επέμβαση στην οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ, και η άνιση μεταχείρισή τους ενόψει αυτοδιοικητικών εκλογών διευκολύνει προεκλογικά πελατειακά παιχνίδια της κυβέρνησης;

Ερωτάστε:

Προτίθεστε να εξαιρέσετε από την ΥΑ υπ’ αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104/24-01-2019), τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι απολαύουν εκ του Συντάγματος οικονομικής αυτοτέλειας, όπως οι ΟΤΑ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Γιάννης Κουτσούκος

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο #Neotv: Ο κ. Γαβρόγλου πρέπει να αντιμετωπίσει τα επείγοντα ζητήματα που αφορούν τους μαθητές της Ανδραβίδας πο… https://t.co/Fhi7PxjSPl

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στην @ERTsocial : Η Κυβέρνηση έπρεπε νωρίτερα να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της Ελλάδας, το οποίο κατοχύρωσε η Κυβ… https://t.co/EwfcrQDXh6

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο @opentvgr : Ο κ. Τσίπρας βάζει ψευτοδιλήμματα για πρόοδο και συντήρηση, όταν ο ίδιος με τις πολιτικές που εφάρμ… https://t.co/JzS1KStpWx

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Απέκλεισαν την Ηλεία από το μέτρο 4.3.1 του ΠΑΑ «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»… https://t.co/kstxdY6HDL

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Φεύγουν και αφήνουν στην τύχη τους, τους σεισμόπληκτους της Ανδραβίδας. Απάντηση του Υπουργού Α. Χαρίτση στην από 2… https://t.co/1q1RqDSVeG

Facebook

ZOO Category

Login