Αποζημίωση πολιτών λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξυπηρέτησής τους από το Δημόσιο

on Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κυρία Όλγα Γεροβασίλη

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγματος «Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.». 

Η συνταγματική αυτή πρόνοια που προφανή σκοπό έχει την εφαρμογή στην πράξη της θεμελιώδους αρχής της χρηστής διοίκησης, προσέλαβε πρακτικό χαρακτήρα ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3242/2004, οι οποίες αντικατέστησαν τις προγενέστερες του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1943/1991, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το ν. 2690/1999. Με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1, 5 και 6 του ν. 4210/2013 καταργήθηκαν οι προγενέστερες ρυθμίσεις σχετικώς με το ζήτημα της αποζημίωσης πολιτών.

Το ζήτημα αυτό, απασχόλησε μέσω της υποβολής αναφορών πολιτών και την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» η οποία με σχετικό Πόρισμα που υπέβαλλε προς εσάς, προτείνει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση του θέματος αυτού.

Επειδή, η πρόνοια του άρθρου 10 παρ. 3 του Συντάγματος είναι σαφής και δεν είναι επιτρεπτό να καθίσταται lex imperfecta λόγω απουσίας συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου.

Επειδή, το δικαίωμα αποζημίωσης των πολιτών λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξυπηρέτησής τους από το Δημόσιο αποτελεί ζήτημα που άπτεται της ορθολογικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της χρηστής διοίκησης.

Επειδή, η νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος αποζημίωσης των πολιτών εκτός των άλλων θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης κράτους – πολίτη με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.

Ερωτάσθε κυρία Υπουργέ

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα της αποζημίωσης των πολιτών λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξυπηρέτησής τους, σε εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 10 παρ. 3 του Συντάγματος;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Αχμέτ Ιλχάν

Γιάννης Κουτσούκος

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Άκουσα Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ να χρεώνει ευθύνες στην Περιφέρεια Αττικής για την Μάνδρα και να απαλλάσσει για την… https://t.co/anH8iDJsmK

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ανακοίνωση Τομέα Οικονομικών @kinimallagis για την έκθεση Πισαρίδη. Συντηρητική, σύμφωνα με τους εντολείς και απα… https://t.co/et9YWnkDPD

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

@KatPanagopoulou Για την ιστορία. Με τη σφραγίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο νόμος Βρούτση υιοθετεί τη λογική και τι… https://t.co/DLZrORkENE

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εννοείς υφυπουργό του Βρούτση για να υπερασπίζεται το νόμο Κατρούγκαλου.... https://t.co/uurvYIKtC7

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μετά και το σημερινό συμπλήρωμα με "ολίγη από υφυπουργούς " έχουμε ακόμα μεγαλύτερη κυβέρνηση προς δόξαν του επιτε… https://t.co/6zfkk0W2AS

Facebook

ZOO Category

Login