Κατηγορία: Νομοθετικές παρεμβάσεις

Ρύθμιση οφειλών υπο-συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΟΓΑ και ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, χωρίς μείωση της σύνταξης τους.

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 1

«Επανυπολογισμός και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ ή στον ΕΤΑΑ έως 40.000 για τη διευκόλυνση της συνταξιοδότησης, χωρίς μείωση στην σύνταξη τους».

Η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ σε αδυναμία καταβολής εισφορών, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Επείγοντα μέτρα οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής δικαιοσύνης

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 14 Μαΐου 2019.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δέσμη οικονομικών μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στις 8 Μαΐου, προδίδει κίνηση πανικού προεκλογικού χαρακτήρα, με μόνο στόχο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για την καταρρέουσα Κυβέρνησή του.

Αφού παρέδωσε ως ενέχυρο στους θεσμούς, με τρόπο αδιανόητο, ένα σημαντικό τμήμα του πλεονάσματος που διασφάλισε με την φορολογική λαίλαπα θέτοντας σε κίνδυνο συνολικά την πορεία της οικονομίας, παρουσίασε μέτρα πρόχειρα, χωρίς ιεράρχηση και στόχους. Μέτρα-αντίδωρο στην δραματική αφαίμαξη που έχουν υποστεί οι Έλληνες τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Ανάκληση της κατά κυριότητα παραχώρησης τμήματος δημοσίου ακινήτου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. και παραχώρησή του κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα προς τον Δήμο Χαϊδαρίου

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ

Στο ΝΣΧ υπό τον τίτλο, “I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις”.

Θέμα: Ανάκληση της κατά κυριότητα παραχώρησης τμήματος δημοσίου ακινήτου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. και παραχώρησή του κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα προς τον Δήμο Χαϊδαρίου

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ελληνικό Δημόσιο, τον Αύγουστο 2018, παραχώρησε προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. δημόσιο ακίνητο στο Σκαραμαγκά Χαϊδαρίου, εμβαδού 274.148,52 τ.μ., με στοιχεία ΑΒΚ 266 (ΚΑΕΚ 051460101005), το οποίο απεικονίζεται στο από 15.06.2018 τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτελείται από τα σχέδια υπ’ αριθμ. Τ01, Τ02, Τ03, Τ04, κλίμακας 1:500, του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Ι. Ρεμούνδου και εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Κ220, Κ221, Κ222, Κ223, Κ224, Κ225, Κ226, Κ227, Κ228, Κ229, Κ230, Κ231, Κ232, Κ233, Κ234, Κ235, Κ236, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Κ321, Κ320, Κ319, Κ318, Κ317, Κ316, Κ315, Κ314, Κ313, Κ312, Κ311, Κ310, Κ309, Κ305Α, Κ220.

Επειδή είναι αναγκαίο η χρήση του να παραχωρηθεί προς τον οικείο Δήμο Χαϊδαρίου, οι κάτοικοι του οποίου στερούνται πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο και έχουν ανάγκη ανάπτυξης κοινωφελών δραστηριοτήτων αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού, μπορεί να παραχωρηθεί κατά χρήση αυτοτελώς από το Ελληνικό Δημόσιο.

Παραχώρηση ακινήτου στο Δήμο Ήλιδας, Ν. Ηλείας

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ

Στο ΝΣΧ υπό τον τίτλο, “I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις”.

Θέμα:  Παραχώρηση ακινήτου στο Δήμο Ήλιδας, Ν. Ηλείας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τo Άρθρο 46-47 του Σχεδίου Νόμου υπό τον τίτλο, “I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις” παραχωρούνται ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου στους Δήμους Καλαμάτας και Κοζάνης προκειμένου να αξιοποιηθούν σε όφελος των τοπικών κοινωνιών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: «Κατάργηση της προβλεπόμενης μείωσης του Αφορολόγητου, αποκατάστασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας»

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Αθήνα, 7/2/2019

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ:

«Κατάργηση της προβλεπόμενης μείωσης του Αφορολόγητου, αποκατάστασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας»

Αιτιολογική έκθεση

Το ημίμετρο της αύξησης του κατώτατου μισθού εξανεμίζεται από την αυξημένη φορολογία, ιδιαίτερα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, οπότε όλοι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα χάσουν έκπτωση φόρου 650 ευρώ το χρόνο, ήτοι 54 ευρώ το μήνα, λόγω της Κυβερνητικής απόφασης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για μείωση του αφορολόγητου ορίου. Επιπλέον η συνεχιζόμενη υπερφορολόγηση εμποδίζει την επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη καταθέσει από την 13η Νοεμβρίου 2018 πρόταση νόμου που εκτός των άλλων προβλέπει την αποκλιμάκωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών βαρών.

Αναγκαία η παράταση προστασίας α΄ κατοικίας από τους μαζικούς πλειστηριασμούς τουλάχιστον έως το τέλος του 2019

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου  «Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν.3869/2010 (Α΄ 130), παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του "Μεταφορικού Ισοδύναμου" του ν.4551/2018"».

Θέσπιση: α) Ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών, επιχειρήσεων, αγροτών, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών, β) βιώσιμης και οριστικής ρύθμισης 120 δόσεων για όλους όσους έχουν οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τους ασφαλιστικούς φο

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»

Θέμα: «Θέσπιση: α) Ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών, επιχειρήσεων, αγροτών, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών, β) βιώσιμης και οριστικής ρύθμισης 120 δόσεων για όλους όσους έχουν οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους Δήμους, ανεξάρτητα από την διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ)Προστασία για ένα έτος της α’ κατοικίας από τους πλειστηριασμούς ».

Πρώτη δέσμη μέτρων στο επίπεδο των δημόσιων εσόδων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»

Θέμα: Πρώτη δέσμη μέτρων στο επίπεδο των δημόσιων εσόδων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατέθεσε στις 13/11/2018 την πρόταση νόμου με θέμα «Πρώτη δέσμη μέτρων οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής δικαιοσύνης». Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων που είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική δικαιοσύνη 

: Μείωση φορολογίας για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας, της μεταφοράς και της καθημερινότητας των Α.μεΑ

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Μείωση φορολογίας για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας, της μεταφοράς και της καθημερινότητας των Α.μεΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 58 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται μείωση του Φ.Π.Α. από 13% σε 6%, για τα λευκά μπαστούνια και τις γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης. Είναι πολύ σημαντικό όμως να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, όπως προβλέπεται για τις ιατρικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όλα τα τεχνικά βοηθήματα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία όρασης σε θέματα εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και στα βασικά εργαλεία διαβίωσης των βαριά κινητικά 

Νομοθετική παρέμβαση για ακατάσχετο και 120 δόσεις

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Τροπολογία-Προσθήκη

Θέμα: «Θέσπιση: α) Ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών, επιχειρήσεων, αγροτών, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και β) βιώσιμης και οριστικής ρύθμισης 120 δόσεων για όλους όσους έχουν οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους Δήμους, ανεξάρτητα από την διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού».

Στο σχέδιο νόμου:«Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.».

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ:

«ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

Αιτιολογική έκθεση

Η πρόταση νόμου αυτή στοχεύει κυρίως:

α) Στην οικονομική ανάκαμψη, την παραγωγή νέου πλούτου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με τον απεγκλωβισμό της επιχειρηματικότητας και των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων από την υπερφορολόγηση και τις πολλαπλές δεσμεύσεις καθώς και στην αποκατάσταση και διεύρυνση των μέτρων στήριξης των νησιών.

Τροπολογία για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις, ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»

Θέμα: «Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 27 του κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015»

Με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 καθορίστηκε το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ κλπ. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 27 προστατεύεται μεταβατικά το εισόδημα των υπηρετούντων υπαλλήλων και συγκεκριμένα ορίζεται ότι, «Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

Τροπολογία για καταβολή επιδόματος ευθύνης στους προίσταμένους των τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σ/Ν  του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις, ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»

Θέμα: «Καταβολή μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης της υποπερ. αζ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176)»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία σε συνέχεια της με αριθμ. 874/2018 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015, στο μέρος που προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ίδιου νόμου, οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου,

Τροπολογία για την ακύρωση της μεταβίβασης των 10.119 ακινήτων στο Υπερταμείο

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Κατάργηση των ΦΕΚ  Β’ 2317/19-6-2018 και ΦΕΚ  Β’ 2320/19-6-2018  για την ακύρωση της μεταβίβασης των 10.119 ακινήτων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΤΑΔ Α.Ε.»

Στο Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/2258 και άλλες διατάξεις, III) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Υπουργός Οικονομικών  με ανακοίνωση του στις 20-9-2018, καθώς επίσης και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) με ανακοίνωσή της στις 22-9-2018 παραδέχονται πως η λίστα με τους 10.119 ΚΑΕΚ που αντιστοιχούν στα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε.(ΕΤΑΔ Α.Ε.)θυγατρική της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ.6 και άρθρο 209 του Ν. 4389/2016, κατόπιν συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., προέκυψε από μη επεξεργασμένα, μη επικαιροποιημένα και ακριβή στοιχεία, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται ακίνητα που τυγχάνουν ειδικής προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι και λοιπά ακίνητα εκτός συναλλαγής.

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αυξάνεται το περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων, αυξάνονται τα κέρδη των τραπεζών, επιβαρύνονται οι… https://t.co/iPXfp99zin

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Η σημερινή ανακοίνωση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά οτι η ακρίβεια…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών απο το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων αποτελεί μον… https://t.co/5YlVXDshtS

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Καμία ανοχή απέναντι στη βία. Καμία μόνη. Απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων, που δεν θα προδίδει την εμπιστο…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Ο πολυδιαφημισμένος από την Kυβέρνηση πρώτος προϋπολογισμός εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης και ενισχυμένης εποπτείας, δεν…

Facebook

ZOO Category

Login