Κατηγορία: Νομοθετικές παρεμβάσεις

"Μεταφορά προσωπικού στις συγχωνεύσεις υποθηκοφυλακείων"

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Σχεδίου Νόμου με θέμα : «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική έκθεση

Με το Αρ. 54 του Σχεδίου Νόμου: «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» τροποποιείται το Αρ. 3 του ν.δ. 811/1971 και δίνεται η δυνατότητα στους αρμόδιους Υπουργούς να προχωρούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στη συγχώνευση υποθηκοφυλακείων.

Κατάργηση Φ.Π.Α. στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και στα Γηροκομεία

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/12/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

Επαναφορά στα 1500 € του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού και προστασία προνοιακών, αναπηρικών επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/12/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

 

Για τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο νομοσχέδιο με θέμα: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

Κάρτα Αγροτικού Πετρελαίου με Τροπολογία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ


Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/12/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

Τροπολογία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επέκταση του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος

Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τροπολογία –προσθήκηστο σ/ν: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.»

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα σε όλη τη χώρα από 1 Ιουλίου 2015.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 2015-2020 που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Εργασίας, και συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του2014, η οποία αντανακλά και την ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους σε περίοδο οικονομικής κρίσης προκειμένου να καταστεί δυνατό και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στους οικονομικά αδύνατους καθώς και στο πλαίσιο του ν.4093/12 παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3 όπου προβλέπεται η εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ως βασικού μηχανισμού αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας καθώς κι της παιδικής φτώχειας.

Στο Σ/Ν του Υπ. Διοικητικής «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. - Επιλογή Προϊστάμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις»

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Ιουλίου 2014.

Στο Σ/Ν του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:«Άσκηση Εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»

Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 Στο Σ/Ν του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση Εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η προσπάθεια των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων να πωλούν τα προϊόντα των Αγροτών μελών τους στις Λαϊκές Αγορές και επειδή ο συνδυασμός της προβλεπόμενης από το Άρθρο 9 παράγραφος 2 αναλογίας αδειών ανά αριθμό παραγωγών μελών, 

Στο Σ/Ν του Υπ. Οικονομικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»

Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Σ/Ν του Υπ. Οικονομικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Προτεινόμενη ρύθμιση

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής :

Στο Σ/Ν του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις»

Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2013.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί βασικό ζητούμενο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την δημιουργία αναπτυξιακών δομών.

Τόσο η παραγωγή όσο και η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας αναφορικά με τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, είναι βέβαιο πως αποτελούν το ισχυρό «χαρτί» της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, η εξαγωγή αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 10,5% το έτος 2012 σε σχέση με το 2011, ενώ αύξηση παρουσιάζει και η συμμετοχή των αγροτικών προϊόντων  στο σύνολο των εξαγόμενων προϊόντων, από 25,4% το 2011 σε 26,8% το 2012.

Στο Ν/Σ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Αναρτήθηκε: Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύονται θέματα τα οποία προέκυψαν κατά την εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 σχετικά με την κάλυψη των δαπανών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Σε ποιους λίγους και εκλεκτούς της Κυβέρνησης πήγε η αύξηση του ΑΕΠ το 2017, καθώς από τις φορολογικές δηλώσεις του… https://t.co/Dru9OmEzmk

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

#vouli Η φωτογραφική Τροπολογία για την άρση του ασυμβίβαστου δύο "πρόθυμων" Βουλευτών που στηρίζουν την κυβερνητι… https://t.co/HTBbpm5HnX

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Καθολική αντίδραση των φορέων της Αμαλιάδας στο κλείσιμο της παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου και καταγγελία τω… https://t.co/xt4gSwjyZ1

Facebook

Login