Πρώτη δέσμη μέτρων στο επίπεδο των δημόσιων εσόδων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης

on Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»

Θέμα: Πρώτη δέσμη μέτρων στο επίπεδο των δημόσιων εσόδων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατέθεσε στις 13/11/2018 την πρόταση νόμου με θέμα «Πρώτη δέσμη μέτρων οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής δικαιοσύνης». Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων που είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική δικαιοσύνη ακόμη και εντός του περιορισμένου πλαισίου του τρέχοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που η Κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους πιστωτές για την περίοδο 2019-2022. Δυστυχώς η Κυβέρνηση παραμένει προσκολλημένη στις μνημονιακές δεσμεύσεις που στοχεύουν στην παραγωγή υπερ-πλεονασμάτων και συνθέτουν τη χειρότερη μορφή λιτότητας και για αυτό ακολουθεί παρελκυστική πολιτική όσο αναφορά την Πρόταση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπως αποδείχθηκε άλλωστε και από τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστήριού του Κράτους που απέφυγε την κοστολόγηση των μέτρων. Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση και οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις που τη στηρίζουν, έχουν αφιερώσει πλέον ολόκληρη την προσοχή της στην αποφυγή της ολικής συντριβής στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες. Δε θέλει να συζητήσει πραγματικά και ρεαλιστικά για ένα οδικό χάρτη που θα επιτρέψει στη χώρα μας να κινηθεί με ασφάλεια προς την οριστική έξοδο από την περίοδο της Κρίσης, όπως άλλωστε κατέδειξε και το φιάσκο του ολιστικού προγράμματος του κ. Τσίπρα.

Με την παρούσα τροπολογία καταθέτουμε, σε ένα νομοσχέδιο που έχει εκτός από συνταξιοδοτικές και φορολογικές διατάξεις, όλες τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις της πρότασής μας για την άρση των ακραίων αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου και τις αναπτυξιακές και αναδιανεμητικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο δημοσίων εσόδων που περιλαμβάνει η κατατεθείσα πρόταση νόμου, οι οποίες με σταδιακό άλλα συστηματικό τρόπο προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη.

Άρθρο 1

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 29% στο 20%

Η Ελλάδα μετά την αύξηση του συντελεστή φορολογίας κερδών των επιχειρήσεων το 2015 από το 26% στο 29% έχει έναν από τους υψηλότερους ονομαστικούς συντελεστές φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 και ειδικά σε σχέση με τις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάτι που είχε αισθητή επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Με το παρόν άρθρο θεσμοθετείται η σταδιακή μείωση του συντελεστή αυτού στο 26% μετά την 1.1.2019, στο 24% μετά την 1.1.2020, στο 22% μετά την 1.1.2021 και στο 20% μετά την 1.1.2022. Εκτιμάται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου θα απελευθερώσουν πόρους των ελληνικών επιχειρήσεων προς όφελος των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας τους.

Άρθρο 2

Επαναφορά φορολογικών συντελεστών ΦΠΑ και ειδικής φορολογίας για εστίαση και μπύρα στα επίπεδα πριν την εφαρμογή των μέτρων του τρίτου οικονομικού προγράμματος προσαρμογής, κατάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί και απόδοση του ειδικού φόρος διαμονής στους Δήμους

Η ανάγκη και η βούλησή μας να αντιμετωπιστούν τα αυξανόμενα βάρη που προκάλεσαν ειδικοί φόροι που επιβλήθηκαν από την Κυβέρνηση την περίοδο 2015 – 2018 εις βάρος των πιο αδύναμων και με χαμηλά εισοδήματα αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθιστούν επιτακτική την επαναφορά της εστίασης στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, την κατάργηση της αύξησης του ειδικού φόρου στη μπύρα καθώς και την κατάργηση του επιβληθέντα ειδικού φόρου στο κρασί, που επιπλέον δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους αμπελοκαλλιεργητές και στις οινοποιητικές επιχειρήσεις χωρίς να προσφέρει τα αναμενόμενα έσοδα. Τέλος προτείνεται η απόδοση του ειδικού φόρου διαμονής στα καταλύματα στον οικείο Δήμο.

Άρθρο 3

Τριετής απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης για νέους που αρχίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα

Με τις προτεινόμενες διατάξεις μπορεί να ενισχυθεί η πρωτοβουλία για νέα επιχειρηματικότητα αφού θεσπίζονται απαλλαγές και χαμηλότερη φορολογία αλλά και μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη για το αρχικό και δύσκολο διάστημα μέχρι την σταθεροποίηση μιας νέας επιχείρησης.

Άρθρο 4

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Οι λόγοι θέσπισης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχουν παρέλθει και η σταδιακή κατάργησή της θα συμβάλει στην ανάσα που χρειάζονται οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας.

Άρθρο 5

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος θα συμβάλει στη δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων ανάλογα με τη δυναμικότητα και τα κέρδη τους και θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και τις θέσεις αυτοαπασχόλησης.

Άρθρο 6

Μείωση ΕΝΦΙΑ

Η σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ ώστε από το 2022 να είναι μειωμένος κατά 30% σε σχέση με το σημερινό του ύψος θα δώσει μια σημαντική ανάσα στα μικρομεσαία νοικοκυριά που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά με πρόσθετα και αχρείαστα μέτρα φορολογικού χαρακτήρα με το τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής αλλά και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για τα επόμενα χρόνια.

Άρθρο 7

Επανυπολογισμός και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ ή στον ΕΤΑΑ έως 40.000 για τη διευκόλυνση της συνταξιοδότησης

Η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ σε αδυναμία καταβολής εισφορών, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σήμερα για τους υπό συνταξιοδότηση αυτούς ασφαλισμένους που οφείλουν, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν μέχρι τις 20.000 € για ΟΑΕΕ, 15.000 για ΕΤΑΑ, ώστε αυτά να παρακρατούνται από τις συντάξεις, αλλά πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ το επιπλέον ποσό, εφόσον οι οφειλές το υπερβαίνουν.

Στις περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής εφάπαξ των επιπλέον ποσών, οι συντάξεις δεν εκδίδονται και οι ασφαλισμένοι ουσιαστικά αποξενώνονται από τα δικαιώματα τους και για τις εισφορές που έχουν για χρόνια καταβάλει.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, προτείνουμε την δυνατότητα επανυπολογισμού των ληξιπρόθεσμων εισφορών μετά από αίτηση του ασφαλισμένου με βάση το ν.4387/2016 και δικαίωμα επιλογής του χαμηλότερου ποσού. Με την 2η παράγραφο αυξάνεται το ρυθμιζόμενο ποσό σε 40.000€ για τον ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Με την 3η παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο να μπορεί να εξαιρεθεί, μετά από αίτηση του, το χρονικό διάστημα ασφάλισης που αντιστοιχεί στα επιπλέον ποσά, ώστε να εκδοθεί η σύνταξη βάσει των ετών για τα οποία έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί, προκειμένου να παρακρατηθούν μηνιαίως από τις συντάξεις που θα αποδοθούν.

Άρθρο 8

Μείωση εισφορών και καθιέρωση ανώτερου πλαφόν για εισφορές ΕΦΚΑ μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (Α΄ 85) θεσπίστηκαν για πρώτη φορά ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες συνδέονται ευθέως και υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος του ελεύθερου επαγγελματία , του εμπόρου του βιοτέχνη του αγρότη κ.λ.π.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση που εφαρμόζεται ήδη με πολλές δυσκολίες και ακόμη υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες λόγω της προβληματικότητας των ίδιων των διατάξεων , οδηγεί ταυτόχρονα σε μια μεγάλη επιβάρυνση για μεγάλη μερίδα ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

Επειδή η ευθεία σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα ευνοεί μεταξύ άλλων όσους φοροδιαφεύγουν

Επειδή για όσους δηλώνουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα οι ασφαλιστικές εισφορές είναι εξοντωτικές και μάλιστα χωρίς καμιά επί της ουσίας ανταποδοτική σχέση με τις παροχές

Επειδή επιπλέον η πολυπλοκότητα του μέτρου το καθιστά αναποτελεσματικό στην κατεύθυνση διασφάλισης των πόρων του ΕΦΚΑ, θεωρούμε ότι απαιτείται άμεση αλλαγή έτσι ώστε να υπάρξει ορθολογικό και δίκαιο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών.

Επειδή και οι μισθωτοί αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα με τις υψηλότατες εισφορές που καταβάλλουν οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται

προτείνουμε τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 9

Καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή για τα αγροτικά εισοδήματα και του αφορολόγητου των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και των αγροτικών αποζημιώσεων– Ενίσχυση Συλλογικών Οργανώσεων Αγροτών

Με την πρώτη παράγραφο καθιερώνεται από 1.1.2019 το 13% ως ενιαίος συντελεστής φορολόγησης των κερδών από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τη δεύτερη παράγραφο καθιερώνεται το αφορολόγητο των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και των πάσης φύσεως αγροτικών αποζημιώσεων με εξαίρεση το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης άνω των 20.000 ευρώ.

Με την τρίτη παράγραφο θεσμοθετείται ότι τα πόσα που εισπράττονται από τη φορολόγηση των άνω των 20.000 άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, κατευθύνονται κατ’ αποκλειστικότητα για την περαιτέρω ενίσχυση της σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών καθώς και δράσεων που υλοποιούνται από συλλογικές οργανώσεις των αγροτών.

Άρθρο 10

Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες από το φορολογητέο εισόδημα, μείωση εισφορών και καθιέρωση ανώτερου πλαφόν.

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016 θεσπίστηκαν για πρώτη φορά ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες συνδέονται ευθέως και υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος του ελεύθερου επαγγελματία , του εμπόρου του βιοτέχνη του αγρότη κ.λ.π.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση που εφαρμόζεται ήδη με πολλές δυσκολίες και ακόμη υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες λόγω της προβληματικότητας των ίδιων των διατάξεων , οδηγεί ταυτόχρονα σε μια μεγάλη επιβάρυνση για μεγάλη μερίδα ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

Επειδή η ευθεία σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα ευνοεί μεταξύ άλλων όσους φοροδιαφεύγουν

Επειδή για όσους δηλώνουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα οι ασφαλιστικές εισφορές είναι εξοντωτικές και μάλιστα χωρίς καμιά επί της ουσίας ανταποδοτική σχέση με τις παροχές

Επειδή επιπλέον η πολυπλοκότητα του μέτρου το καθιστά αναποτελεσματικό στην κατεύθυνση διασφάλισης των πόρων του ΕΦΚΑ, θεωρούμε ότι απαιτείται άμεση αλλαγή έτσι ώστε να υπάρξει ορθολογικό και δίκαιο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών.

Επειδή και οι μισθωτοί αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα με τις υψηλότατες εισφορές που καταβάλλουν οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται

προτείνουμε τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 11

Κίνητρα σε αγρότες οργανωμένους σε Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς με 35% μειωμένη φορολογία εισοδήματος και 5 μονάδες επιπλέον επιστροφής ΦΠΑ

Είναι κοινή η διαπίστωση ότι στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη έλλειψη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών που να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στην προμήθεια των εφοδίων και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων. Επιπροσθέτως λόγω της σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα και της αύξησης της φορολογίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρατηρείται τάση φυγής αγροτών από τις συλλογικές οργανώσεις. Με το άρθρο αυτό προβλέπονται συγκεκριμένα κίνητρα για τη στήριξη των αγροτών που συμμετέχουν στους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών. Ειδικότερα με την πρώτη παράγραφο για τους επαγγελματίες αγρότες που παραδίδουν τα αγροτικά τους προϊόντα σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη ορίζεται ότι τα έσοδα από αυτές τις παραδόσεις λογίζονται μειωμένα κατά 35%.

Με τη δεύτερη παράγραφο στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ του άρθρου 41 του ν.2859/2000 (Α΄ 138) που παραδίδουν τα αγροτικά τουςπροϊόντα σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό 5% του αναλογούντος ΦΠΑ.

Άρθρο 12

Επανυπολογισμός και ρύθμιση οφειλών στον ΟΓΑ μέχρι 10.000 Ευρώ για την διευκόλυνση της συνταξιοδότησης

Η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς ασφαλισμένους του ΟΓΑ σε αδυναμία καταβολής εισφορών, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση τους.

Σήμερα για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους που οφείλουν, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν μέχρι 4.000€ για ΟΓΑ, ώστε αυτά να παρακρατούνται από τις συντάξεις, αλλά πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ το επιπλέον ποσό, εφόσον οι οφειλές το υπερβαίνουν.

Στις περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής εφάπαξ των επιπλέον ποσών, οι συντάξεις δεν εκδίδονται και οι ασφαλισμένοι ουσιαστικά αποξενώνονται από τα δικαιώματα τους και για τις εισφορές που έχουν για χρόνια καταβάλει.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, προτείνουμε με το άρθρο αυτό την αύξηση του ρυθμιζόμενου ποσού από 4.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ, ώστε να συνταξιοδοτηθούν όσοι με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα δε μπορούν.

Στους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους δίνεται η δυνατότητα, να ζητήσουν τον επανυπολογισμό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη που οφείλουν με βάση το ν.4387/2016 (Α΄ 85) και να επιλέξουν το χαμηλότερο ποσό χωρίς προσαυξήσεις προκειμένου να ενταχθούν στις ρυθμίσεις.

Άρθρο 13

Επαναφορά της εξαίρεσης των αγροτεμαχίων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού επαναφέρεται οριστικά και αμετακλήτως η εξαίρεση της αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού από τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ όπως ίσχυε εξ’ αρχής και πριν αρχίσουν οι θεσμικές παλινωδίες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ γύρω από το θέμα αυτό με τις τροποποιήσεις της σχετικής διατάξεις από τον ν.4389/2016, τον ν.4416/2016 και τον ν.4474/2017 δεδομένου ότι βάσει αυτών των τροποποιήσεων η ισχύουσα εξαίρεση δεν ισχύει για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ 2019.

Άρθρο 14

Εξαίρεση από περικοπή της σύνταξης λόγω αγροτικής δραστηριότητας

Η αγροτική δραστηριότητα έχει σημαντικές διαφορές από άλλες, αφού η διακοπή της προϋποθέτει πώληση, εκμίσθωση και αν αυτό δεν επιτευχθεί, την εγκατάλειψη της γης, γεγονός που εκτός των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα και ευνοεί φυσικές καταστροφές, όπως αυτές που προκαλούνται από φωτιές.

Για την διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και για την προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, προτείνεται, με το άρθρο αυτό η διατήρηση του δικαιώματος μικρής αγροτικής δραστηριότητας για συνταξιούχους όλων των ταμείων, χωρίς περικοπή της σύνταξης εφόσον η αγροτική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα όρια που έχουν καθοριστεί για τους μικρούς παραγωγούς που εξαιρούνται από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Άρθρο 15

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τον μεμονωμένο συνταξιούχο στα 500 ευρώ και 700 ευρώ για το ζευγάρι

Μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα αφού η απώλεια του εισοδήματος τους φτάνει έως και το 35% και επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Με το άρθρο αυτό προτείνουμε την καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συνταξιούχου οποιουδήποτε φορέα που για μεμονωμένο συνταξιούχο ορίζεται στα 500 ευρώ και για ζευγάρι συνταξιούχων στα 700 ευρώ.

Άρθρο 16

Κατάργηση της αδικίας για τις συντάξεις χηρείας

Με τις διατάξεις του ν.4387/2016 επήλθε μια μεγάλη ανατροπή στο καθεστώς συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων στην περίπτωση που ο θάνατος του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου συνέβη μετά τις 12.5.2016. Πρόκειται για μια ρύθμιση ιδιαίτερα σκληρή και αντι-ασφαλιστική που έχει οδηγήσει ήδη σε απόγνωση χιλιάδες νοικοκυριά. Σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς η απονεμόμενη λόγω θανάτου σύνταξη ανήρχετο στο 70% της σύνταξης του θανόντος για τα 3 πρώτα έτη και συνέχιζε να καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής μειωμένη στην περίπτωση που ο επιζών ελάμβανε σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή εργαζόταν.

Με το νέο καθεστώς η σύνταξη χηρείας ανέρχεται πλέον στο 50% της σύνταξης του θανόντος και καταβάλλεται για μία τριετία και μόνο, στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων έχει ηλικία μικρότερη των 55 ετών. Μάλιστα στην περίπτωση που ο επιζών δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του η σύνταξη χηρείας δεν επαναχορηγείται ούτε μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους.

Η ανωτέρω ρύθμιση είναι ακραία άδικη, οδηγεί σε φτωχοποίηση χιλιάδες οικογένειες θανόντων ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αφού σε όλες τις περιπτώσεις η σύνταξη θα χορηγηθεί μειωμένη τουλάχιστον κατά 30% και στις περισσότερες μόνο για 3 χρόνια.

Επειδή επιβάλλεται η θεραπεία αυτής της αδικίας, προτείνουμε την εισαγωγή διάταξης με την οποία επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό σε ισχύ το προϊσχύον του ν.4387/2016 καθεστώς.

Άρθρο 17

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για Άτομα με Αναπηρία

Με το προτεινόμενο άρθρο και ιδιαίτερα με την πρώτη παράγραφο τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που συνανταξιοδοτούνται λαμβάνουν το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης.

Με τη δεύτερη παράγραφο ορίζεται ότι τα όρια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συνταξιούχων όπως ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου προσαυξάνονται κατά 20% για δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας.

Άρθρο 18

Επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα Νησιά και συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τη μελέτη μόνιμων μέτρων στήριξης όλων των νησιών της χώρας

Με την 1η παρ. του άρθρου αυτού επανέρχεται σε ισχύ από 1.1.2019 ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα νησιά που προβλέπονταν στο άρθρο 21 του Κώδικα Φορολογίας Προστιθέμενης Αξίας που καταργήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μέσω της αποτυχημένης διαπραγμάτευσης που διεξήγαγε.

Έτσι αποκαθίσταται η κατάκτηση υπέρ των κατοίκων των ακριτικών και δυσπρόσιτων νησιών της χώρας, η οποία φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Παπανδρέου και η οποία έμεινε αλώβητη έως και το 2015, παρά την δημοσιονομική κρίση που έπληξε τη χώρα.

Συγκεκριμένα, για τα νησιά του Αιγαίου το ειδικό αυτό καθεστώς, δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο προνόμιο αλλά αντίθετα αποτελεί αντιστάθισμα για τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που απορρέουν από τη νησιωτικότητα, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Λαμβάνοντας υπόψη σχετική μελέτη του Επιμελητηρίου Λέσβου (Νοέμβριος 2017), το ειδικό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου προβλέφθηκε γιατί συνιστά λόγο μείζονος εθνικής σημασίας και παράγοντα εθνικής κυριαρχίας, διότι αποτελεί κρίσιμο εργαλείο τόσο για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών, όσο και για την παραμονή των κατοίκων στα νησιά. Πιο συγκεκριμένα:

Α) αποτελεί ένα σημαντικό αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στα μειονεκτήματα που δημιουργεί η εδαφική ασυνέχεια καθώς υπάρχουν μικρές και ευαίσθητες οικονομίες κλίμακας και αυξημένο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών

Β) Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του νησιωτικού τουριστικού προϊόντος

Γ) Είναι μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης (οι νησιώτες δεν απολαμβάνουν ισοδύναμα την ωφέλεια από τα βασικά κοινωνικά αγαθά του κράτους)

Δ) Συνιστά στην πράξη την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 101 του Συντάγματος, σχετικά με την υποχρέωση του κοινού νομοθέτη και της Διοίκησης όταν δρουν κανονιστικά να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους.

Η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη του Επιμελητηρίου Λέσβου οδηγεί:

1)Στη σημαντική αύξηση του κόστους ζωής των κατοίκων των νησιών (αύξηση κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών, αύξηση κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών)

2)Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων στα νησιά προϊόντων

3)Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων

4)Στην αύξηση της ύφεσης με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των τοπικών οικονομιών

5)Στο κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, στην αύξηση της ανεργίας και την ερήμωση των νησιών

Επίσης, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP)), τεκμηριώνεται η σημασία που έχουν οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, ενώ σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου αριθ.2006/112/ΕΚ οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά ως αντιστάθμισμα στα μόνιμα φυσικά-γεωγραφικά και δημογραφικά τους μειονεκτήματα είναι απαραίτητο να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. Τέλος τα νησιά αυτά επιβαρύνονται επιπλέον από τις συνέπειες της πρόχειρης διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.

Με την 2η παράγραφο του άρθρου αυτού προβλέπεται η άμεση συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής εργασίας, η οποία εντός τριμήνου θα επεξεργαστεί μέτρα και προτάσεις στήριξης για όλο το νησιωτικό χώρο, σε εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος για την νησιωτικότητα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 1

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 29% στο 20%

Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται:

α. με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο έτος που ξεκινά στις 1.1.2019.

β. με συντελεστή είκοσι τρία τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο έτος που ξεκινά στις 1.1.2020.

γ. με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο έτος που ξεκινά στις 1.1.2021.

δ. με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο έτος που ξεκινά στις 1.1.2022.

Άρθρο 2

Επαναφορά φορολογικών συντελεστών ΦΠΑ και ειδικής φορολογίας για εστίαση και μπύρα στα επίπεδα πριν την εφαρμογή των μέτρων του τρίτου οικονομικού προγράμματος προσαρμογής, κατάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί και απόδοση του ειδικού φόρος διαμονής στους Δήμους

1. Στην περίπτωση Β με τίτλο «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III «Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)» του ν.2859/2000 (Α΄ 248) προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:

«6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία.».

2. Από 1.1.2019 ο φόρος διαμονής που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 του ν.4389/2016 (Α΄ 94) αποδίδεται στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης του.

3. Από την 1.1.2019 καταργείται η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν.4346/2015 (Α΄ 265) με την οποία αυξήθηκε ο ειδικός φόρος στη μπύρα.

4. Από την 1.1.2019 καταργείται το άρθρο 13 του ν.4346/2015 (Α΄ 265) με το οποίο καθορίστηκε ο ειδικός φόρος στο κρασί.

Άρθρο 3

Τριετής απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος για όσους που αρχίζουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο:

«Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας του».

2. Στο άρθρο 58 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 45, μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, των οποίων οι μοναδικοί μέτοχοι υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας του.

Άρθρο 4

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1. Για το φορολογικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2019 οι συντελεστές της κλίμακας που προβλέπονται στηνπαράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) βάσει των οποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνονται κατά ένα πέμπτο (1/5).

2. Για το φορολογικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2020 οι συντελεστές της κλίμακας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) βάσει των οποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνονται κατά ένα τέταρτο (1/4) σε σχέση με τους συντελεστές που ισχύουν για το 2019, βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος.

3. Για το φορολογικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2021 οι συντελεστές της κλίμακας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) βάσει των οποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνονται κατά ένα τρίτο (1/3) σε σχέση με τους συντελεστές που ισχύουν για το 2020, βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος.

4. Για το φορολογικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2022 οι συντελεστές της κλίμακας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) βάσει των οποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνονται κατά ένα δεύτερο (1/2) σε σχέση με τους συντελεστές που ισχύουν για το 2021, βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος.

5. Από την 1.1.2023 καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα που προβλέπεται στο άρθρο 43Α του ν.4172/2013 (Α΄167).

Άρθρο 5

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

1. Στο άρθρο 31 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Για το οικονομικό έτος που ξεκινάει στις 1.1.2019, το ύψος του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος για κάθε μια από τις κατηγορίες επιτηδευματιών και οι ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μειώνεται:

α. κατά ένα πέμπτο (1/5) για το οικονομικό έτος που ξεκινάει στις 1.1.2019.

β. κατά ένα τέταρτο (1/4) για το οικονομικό έτος που ξεκινάει στις 1.1.2020 σε σχέση με το ποσό του 2019 όπως διαμορφώνεται από το προηγούμενο εδάφιο του παρόντος.

γ. κατά ένα τρίτο (1/3) για το οικονομικό έτος που ξεκινάει στις 1.1.2021 σε σχέση με το ποσό του 2020 όπως διαμορφώνεται από το προηγούμενο εδάφιο του παρόντος.

δ. κατά ένα δεύτερο (1/2) για το οικονομικό έτος που ξεκινάει στις 1.1.2022 σε σχέση με το ποσό του 2021 όπως διαμορφώνεται από το προηγούμενο εδάφιο του παρόντος.

2. Από την 1.1.2023 καταργείται το τέλος επιτηδεύματος που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν.3986/2011 (Α΄ 152).

Άρθρο 6

Μείωση ΕΝΦΙΑ

Στο άρθρο 4 του ν.4223/2013 (Α΄287) προστίθεται παράγραφος Γ ως εξής:

«Γ. Ο κύριος φόρος για τα κτίσματα καθώς και για οικόπεδα και γήπεδα που προκύπτει βάσει των παραγράφων Α και Β του παρόντος μειώνεται κατά ένα δέκατο (1/10) για το έτος 2019, κατά ένα ένατο (1/9) του 2020, κατά ένα όγδοο (1/8) το 2021 ώστε από 1.1.2022 να είναι μειωμένος κατά 30% σε σχέση με το σημερινό του ύψος»

Άρθρο 7

Επανυπολογισμός και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ ή στον ΕΤΑΑ έως 40.000 για τη διευκόλυνση της συνταξιοδότησης

1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ οφειλές στον ΟΑΕΕ ή στον ΕΤΑΑ για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους δύνανται να επανυπολογιστούν με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016 (Α΄ 15), μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει το χαμηλότερο ποσό , ώστε αυτό να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου αυτού.

2. Το ρυθμιζόμενο ποσό για ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ προκειμένου να εκδοθεί η σύνταξη, αυξάνεται σε 40.000€.

3. Οι υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ηλικίας, ετών ασφάλισης κ.λπ. για συνταξιοδότηση, αλλά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες από τις 40.000€, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον αδυνατούν να καταβάλλουν το επιπλέον ποσό εφάπαξ, με αίτηση τους, να ζητήσουν την εξαίρεση από τον υπολογισμό της σύνταξης, χρόνου ασφάλισης που αντιστοιχεί στο ποσό που αδυνατούν να καταβάλλουν πλέον των 40.000€ που δύναται να ρυθμίζονται και να παρακρατούνται από τη σύνταξη.

Τα έτη ασφάλισης βάση των οποίων θα υπολογιστεί η σύνταξη, δεν μπορεί μετά την αιτηθείσα εξαίρεση να είναι λιγότερα από δεκαπέντε (15).

Το οφειλόμενο ποσό που αντιστοιχεί στα έτη που εξαιρέθηκαν μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή με δόσεις και ο συνταξιούχος δύναται να αιτηθεί την προσαύξηση της σύνταξης του, μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του ποσού ή οποιουδήποτε μέρους του ποσού πάνω από 50%.

Η διαδικασία της προσαύξησης μπορεί να γίνει το πολύ δύο φορές.

Ο τρόπος εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 8

Μείωση εισφορών και καθιέρωση ανώτερου πλαφόν για εισφορές ΕΦΚΑ μισθωτών και μη μισθωτών

Από 1.1.2019 οι ασφαλιστικές εισφορές Μισθωτών και μη Μισθωτών Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ υπολογίζονται για μεν τους μισθωτούς σε μηνιαίο εισόδημα μέχρι τις 3.500 ευρώ, για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες σε ετήσιο εισόδημα μέχρι 37.000 ευρώ.

Ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες θεσπίζονται οκτώ (8) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες με τις αντίστοιχες εισφορές ως ακολούθως:

167,95 ευρώ για ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.032,98 ευρώ

178 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 7.032,98 ευρώ μέχρι 12.000 ευρώ

245 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 12.000,01 ευρώ μέχρι 17.000 ευρώ

325 ευρώ για εισοδήματα από 17.000,01 ευρώ μέχρι 22.000 ευρώ

410 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 22.000,01 έως 27.000 ευρώ

495 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 27.000, 01 έως 32.000 ευρώ

585   ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 32.000,01 έως 37.000 ευρώ

675 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 37.000,01 και άνω

Στις ανωτέρω εισφορές περιλαμβάνονται οι εισφορές για κύρια σύνταξη , για τον κλάδο υγείας και η εισφορά ανεργίας.

Επί των ανωτέρω εισφορών οι νέοι επαγγελματίες για τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους καταβάλουν μόνο τις εισφορές που αντιστοιχούν στην υγειονομική περίθαλψη και το 50% του   συνόλου των εισφορών για τα επόμενα δύο έτη.

Άρθρο 9

Καθιέρωση ενιαίουφορολογικού συντελεστή για τα αγροτικά εισοδήματακαι του αφορολόγητου των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και των αγροτικών αποζημιώσεων– Ενίσχυση Συλλογικών Οργανώσεων Αγροτών

1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (Α΄167), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%)»

2. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίστανται ως εξής:

Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Οιπράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις και αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Τα πόσα που εισπράττονται από τη φορολόγηση των άνω των 20.000 άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παράγραφού, ενισχύουν κατ’ αποκλειστικότητα τη «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» καθώς και δράσεις που υλοποιούνται από συλλογικές οργανώσεις των αγροτών. Οι διαδικασίες οι όροι και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών.

Άρθρο 10

Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες από το φορολογητέο εισόδημα, μείωση εισφορών και καθιέρωση ανώτερου πλαφόν

Από 1.1.2019 οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών   υπολογίζονται σε ετήσιο εισόδημα μέχρι 37.000 ευρώ.

Ειδικά για αγρότες επαγγελματίες θεσπίζονται οκτώ υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες με τις αντίστοιχες εισφορές ως ακολούθως:

82,5 ευρώ για ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.032,98 ευρώ

96 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 7.032,98 ευρώ μέχρι 12.000 ευρώ

136 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 12.000,01 ευρώ μέχρι 17.000 ευρώ

195   ευρώ για εισοδήματα από 17.000,01 ευρώ μέχρι 22.000 ευρώ

246 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 22.000,01 έως 27.000 ευρώ

297 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 27.000, 01 έως 32.000 ευρώ

351   ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 32.000,01 έως 37.000 ευρώ

405 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 37.000,01 και άνω

Στις ανωτέρω εισφορές περιλαμβάνονται οι εισφορές για κύρια σύνταξη και τον κλάδο υγείας

Επί των ανωτέρω εισφορών οι νέοι αγρότες για τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους καταβάλουν μόνο τις εισφορές που αντιστοιχούν στην υγειονομική περίθαλψη και το 50% του   συνόλου των εισφορών για τα επόμενα δύο έτη.

Άρθρο 11

Κίνητρα σε αγρότες οργανωμένους σε Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς με 35% μειωμένη φορολογία εισοδήματος και 5 μονάδες επιπλέον επιστροφής ΦΠΑ

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Ειδικά, για τους επαγγελματίες αγρότες, τα έσοδα από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη λογίζονται μειωμένα σε ποσοστό 35%. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

2.Στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., του άρθρου 41 του ν.2859/2000 (Α΄ 248), που παραδίδουν αγροτικά τους αγροτικά προϊόντα σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του αναλογούντος Φ.Π.Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Άρθρο 12

Επανυπολογισμός και ρύθμιση οφειλών στον ΟΓΑ μέχρι 10.000 Ευρώ για την διευκόλυνση της συνταξιοδότησης.

Για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους του ΟΓΑ, για τους οποίους το ποσό των 4.000€ για ληξιπρόθεσμες οφειλές που ρυθμίζονται και παρακρατούνται από τη σύνταξη, γίνεται 10.000€.

Ο υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ δύναται να αιτηθεί το επανυπολογισμό των ληξιπρόθεσμων εισφορών για τα χρόνια που οφείλει σύμφωνα με το ν.4387/2016 (Α΄ 85) και να επιλέξει το χαμηλότερο ποσό προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση. Ο τρόπος εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 13

Επαναφορά της εξαίρεσης των αγροτεμαχίων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

Άρθρο 14

Εξαίρεση από περικοπή της σύνταξης λόγω αγροτικής δραστηριότητας

Στο άρθρο 20 του ν.4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται νέα παράγραφος οκτώ (8) ως εξής:

«8. Από τις περικοπές των συντάξεων της πρώτης παραγράφου, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ταμείου οι οποίοι διατηρούν αγροτική παραγωγική δραστηριότητα και έχουν καθαρό εισόδημα από αυτή αλλά και από ενισχύσεις της Ε.Ε., που δεν υπερβαίνουν τα όρια που έχουν καθοριστεί για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής και του άρθρου αυτού γενικότερα».

Άρθρο 15

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τον μεμονωμένο συνταξιούχο στα 500 ευρώ και 700 ευρώ για το ζευγάρι

Από 1.1.2019 το ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα για μονοσυνταξιούχο οποιουδήποτε ασφαλιστικού Φορέα δεν μπορεί να υπολείπεται των 500 ευρώ και τα 700 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 16

Κατάργηση της αδικίας για τις συντάξεις χηρείας

Το άρθρο 12 του ν.4387/2016 (Α΄85) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του:

Α. Ο επιζών σύζυγος

Β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:

α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα-Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή

β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.

Γ. Ο διαζευγμένος σύζυγος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον επιζώντα σύζυγο και εφόσον πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με μεταξύ τους σύμβαση,

β) να είχε συμπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαμου βίου, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

γ) το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη σύνταξη,

δ) το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93 του παρόντος, ε) να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης.

2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:

α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία,

β) κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο,

γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο,

δ) συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάμου, αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

3. Το δικαίωμα της κατά μεταβίβαση σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων παύει να ισχύει:

α) με το θάνατο του δικαιούχου,

β) με την τέλεση γάμου του δικαιούχου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης,

4. Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται ως εξής:

α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 70% της σύνταξης. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ο έτος.

2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος.

3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ο έτος.

4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος.

5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

β) Για τον διαζευγμένο, εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος επιμερίζεται κατά 75% για χήρο και 25% για διαζευγμένο. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος μειώνεται κατά 1% στο χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγμένο. Προκειμένου περί έγγαμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο και 50% στον διαζευγμένο. Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγμένος δικαιούται το αυτό ποσοστό του διαζευγμένου, κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.

γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 15% της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται σε 70% της σύνταξης του θανόντος , εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης ανέρχεται σε 40% από κάθε γονέα.

Στην περίπτωση δύο η περισσοτέρων παιδιών ορφανών και από τους δύο γονείς ή δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου χωρίς δικαίωμα σύνταξης στον επιζώντα των συζύγων , το ποσοστό για κάθε παιδί ανέρχεται στο 40% ή στο 30% εάν δικαιούνται σύνταξη από κάθε γονέα

Β. Το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων.

Γ. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο μειωμένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις για χορήγηση ποσοστού σύνταξης λόγω θανάτου στα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται δεν καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο.

5. α) Στον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα.

β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης.

γ) Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.

6. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό καταργείται.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (Α΄85) και οι εκκρεμούσες υποθέσεις κρίνονται με τις παρούσες διατάξεις.

Άρθρο 17

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για Άτομα με Αναπηρία

1. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που συνανταξιοδοτούνται λαμβάνουν το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης.

2. Τα όρια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συνταξιούχων όπως ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου προσαυξάνονται κατά 20% για δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας.

Άρθρο 18

Επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα Νησιά και συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τη μελέτη μόνιμων μέτρων στήριξης

όλων των νησιών της χώρας.

1.Από τη 1.1.2019 παύει η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 6Α του άρθρου 21 του ν.2859/2001, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 ν.4389/2016 (Α΄ 94) και οι διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 1 τουν.4334/2015 (Α΄ 80), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.3 της υποπαρ.Δ.2. του άρθρου 2 ν.4336/2015 (Α΄ 94).

2. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτείται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μη αμειβόμενη επιτροπή εργασίας με σκοπό την μελέτη μόνιμων μέτρων στήριξης των νησιών σε εφαρμογή της επιταγής του Συντάγματος (άρθρο 101).

Στην επιτροπή συμμετέχουν τρείς (3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, δύο (2) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από ένας (1) εκπρόσωπος:

α) των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό Κοινοβούλιο,

β) της κάθε μιας από τις Περιφέρειες των νησιωτικών περιοχών,

γ) των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και των Επιμελητήριων των νησιών.

Στην επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και υποβάλει το πόρισμα της προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών, από την συγκρότησή της.

Η επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της, μπορεί, να καλεί στις συνεδριάσεις της ειδικούς επιστήμονες, εκπροσώπους φορέων ή υπηρεσιών.

Με την ΚΥΑ συγκρότησης της επιτροπής εργασίας καθορίζονται και όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Αθήνα, 7/12/2018

Ο Προτείνοντες Βουλευτές

Αρβανιτίδης Γεώργιος

Αχμέτ Ιλχάν

Βενιζέλος Ευάγγελος

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος

Καρράς Δημήτριος- Γεώργιος

Κεγκέρογλου Βασίλης

Κεφαλίδου Χαρά

Κουτσούκος Γιάννης

Κρεμαστινός Δημήτρης

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

Λοβέρδος Ανδρέας

Μανιάτης Γιάννης

Μπαργιώτας Κωνσταντίνος

Παπαθεοδώρου Θεόδωρος

Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος

Τζελέπης Μιχάλης

Χριστοφιλοπούλου Εύη

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Από την ομιλία μου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλέζου, που σ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Έθεσε το πραγματικό δίλημμα: Δημοκρατική Ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ ή καθεστωτισμός και συντήρηση https://t.co/QQubABoXQi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Σταθερή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγού…

Facebook

ZOO Category

Login