Ανάκληση της κατά κυριότητα παραχώρησης τμήματος δημοσίου ακινήτου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. και παραχώρησή του κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα προς τον Δήμο Χαϊδαρίου

on Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ

Στο ΝΣΧ υπό τον τίτλο, “I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις”.

Θέμα: Ανάκληση της κατά κυριότητα παραχώρησης τμήματος δημοσίου ακινήτου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. και παραχώρησή του κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα προς τον Δήμο Χαϊδαρίου

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ελληνικό Δημόσιο, τον Αύγουστο 2018, παραχώρησε προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. δημόσιο ακίνητο στο Σκαραμαγκά Χαϊδαρίου, εμβαδού 274.148,52 τ.μ., με στοιχεία ΑΒΚ 266 (ΚΑΕΚ 051460101005), το οποίο απεικονίζεται στο από 15.06.2018 τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτελείται από τα σχέδια υπ’ αριθμ. Τ01, Τ02, Τ03, Τ04, κλίμακας 1:500, του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Ι. Ρεμούνδου και εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Κ220, Κ221, Κ222, Κ223, Κ224, Κ225, Κ226, Κ227, Κ228, Κ229, Κ230, Κ231, Κ232, Κ233, Κ234, Κ235, Κ236, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Κ321, Κ320, Κ319, Κ318, Κ317, Κ316, Κ315, Κ314, Κ313, Κ312, Κ311, Κ310, Κ309, Κ305Α, Κ220.

Επειδή είναι αναγκαίο η χρήση του να παραχωρηθεί προς τον οικείο Δήμο Χαϊδαρίου, οι κάτοικοι του οποίου στερούνται πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο και έχουν ανάγκη ανάπτυξης κοινωφελών δραστηριοτήτων αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού, μπορεί να παραχωρηθεί κατά χρήση αυτοτελώς από το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατόπιν αυτών, προτείνεται να ανακληθεί η κατά κυριότητα παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΕΤΑΔ Α.Ε. του ακινήτου ΑΒΚ 266.

Με βάση την προτεινόμενη διάταξη και το προαναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, θα γίνει και η μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί του ανακαλουμένου ακινήτου.

Ύστερα δε από αυτό, στο πλαίσιο της κοινωνικής και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής του Κράτους, θα παραχωρηθεί κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα για 99 χρόνια, σε φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην προκειμένη περίπτωση στον Δήμο Χαϊδαρίου, ο οποίος δύναται να τα διαχειριστεί και να τα συντηρήσει, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών του ή για την ανάπλαση ευρύτερων περιοχών και την εξυπηρέτηση των δημοτών του και των επισκεπτών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ικανοποιείται το δίκαιο και πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων του Χαϊδαρίου και των άλλων Δήμων της Δυτικής Αθήνας, για τη διαχείριση του παραπάνω ακινήτου και την ανάπλαση και αξιοποίηση του παραχωρουμένου χώρου, προς εξυπηρέτηση αθλητικών και κοινωφελών σκοπών, για την προστασία, αξιοποίηση και εν γένει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η παραχώρηση, εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διαχείριση του εν λόγω ακινήτου, αποτελεί και αναγκαία προϋπόθεση, κατά τις κείμενες διατάξεις, για χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων της κατασκευής αθλητικών χώρων, συντήρησής τους και γενικότερα ανάπλασης και ανάδειξής του προς όφελος της κοινωνίας του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αθήνας γενικότερα.

Προς αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, προτείνεται στο σχέδιο νόμου να περιληφθεί προσθήκη άρθρου ως εξής:

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στο Κεφάλαιο Β’, υπό τον τίτλο “Διατάξεις για τη Δημόσια Περιουσία” του σχεδίου νόμου προστίθεται άρθρο ως εξής:

ΆΡΘΡΟ ….

  1. Ανακαλείται η κατά κυριότητα παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΕΤΑΔ Α.Ε. του ακινήτου ΑΒΚ 266 εμβαδού 274.148,52 τ.μ., με ΚΑΕΚ 051460101005, που βρίσκεται στο Χαϊδάρι Αττικής, το οποίο απεικονίζεται στο από 15.06.2018 τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτελείται από τα σχέδια υπ’ αριθμ. Τ01, Τ02, Τ03, Τ04, κλίμακας 1:500, του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Ι. Ρεμούνδου και εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Κ220, Κ221, Κ222, Κ223, Κ224, Κ225, Κ226, Κ227, Κ228, Κ229, Κ230, Κ231, Κ232, Κ233, Κ234, Κ235, Κ236, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Κ321, Κ320, Κ319, Κ318, Κ317, Κ316, Κ315, Κ314, Κ313, Κ312, Κ311, Κ310, Κ309, Κ305Α, Κ220.
  2. Η παραχώρηση του ακινήτου γίνεται για την κατασκευή από τον παραχωρησιούχο Δήμο εγκαταστάσεων άθλησης, διαμόρφωση νέων χώρων στάθμευσης, δημιουργία ζωνών πρασίνου και γενικά για την ανάπλαση και αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία της ευρύτερης περιοχής και την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών.
  3. Η παρούσα διάταξη δεν νομιμοποιεί κτίσματα, έργα και κατασκευές που ενδεχομένως υφίστανται εντός του παραχωρούμενου ακινήτου και έχουν κατασκευαστεί άνευ των νομίμων αδειών.
  4. Ο παραχωρησιούχος Δήμος Χαϊδαρίου υποχρεούται να επιτρέπει και να ανέχεται την προσωρινή χρήση τμημάτων του παραχωρούμενου ακινήτου εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, όταν αυτή επιβάλλεται από λόγους προφανούς ανάγκης της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, για την προσωρινή στέγαση ή παραμονή τμημάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, την προσόρμιση και παραβολή πλοίων του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού, μετά από σχετική ενημέρωση του Δήμου.

  1. Η προς τον Δήμο Χαϊδαρίου παραχώρηση τελεί υπό αναλόγους όρους προς το άρθρο 46 του παρόντος.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

 

Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς

 

 

Γιάννης Κουτσούκος

 

 

Ανδρέας Λοβέρδος

 

 

Γιάννης Μανιάτης

 

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Από την ομιλία μου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλέζου, που σ…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Έθεσε το πραγματικό δίλημμα: Δημοκρατική Ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ ή καθεστωτισμός και συντήρηση https://t.co/QQubABoXQi

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Σταθερή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγού…

Facebook

ZOO Category

Login