Κριτήρια και μοριοδότηση για την πρόσληψη στις δομές φτώχειας

on Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016.

Τροπολογία

Στο Σχέδιο Νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

 

Το Πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υπήρξε σημαντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας. Δημιουργήθηκαν δομές σε 66 δήμους, στελεχωμένες από νέους επιστήμονες, που εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση πάνω από 118.000 ωφελούμενους από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι κ.λπ).

 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», αυτό παρουσιάζει υψηλότατο βαθμό επίτευξης στόχων γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη συνεισφορά του σε ολόκληρη τη χώρα και είναι αποτέλεσμα της αδιάλειπτης προσπάθειας των εργαζομένων που αν και συχνά παραμένουν απλήρωτοι για μήνες, εξακολουθούν με ζήλο να επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.

 

Ενόψει της ένταξης στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των ανωτέρω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, η εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί από τους εργαζομένους είναι σημαντική για τη συνέχιση των δομών και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων συμπολιτών μας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση αυξημένης μοριοδότησης για την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχες δομές, ώστε να μεταφερθεί η αποκτηθείσα εμπειρία και τεχνογνωσία και στους νέους εργαζόμενους που θα προσληφθούν, δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα προσληφθούν, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των ήδη απασχολουμένων.

 

Επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση που έχει προβλεφθεί από τις ήδη δημοσιευθείσες προσκλήσεις στο πλαίσιο των ΠΕΠ, στερείται νομοθετικού ερείσματος. Συνεπώς, είναι προφανής η αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος.

 

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Προτεινόμενη διάταξη

 

 

 

Άρθρο ...

 

  1. Κριτήρια πρόσληψης στις δομές παροχής βασικών αγαθών, στα κέντρα κοινότητας και στις δομές αστέγων είναι : α) ο χρόνος συνεχόμενης ανεργίας, β) τα ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, γ) η ιδιότητα του άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέα (εφόσον έχει την επιμέλεια τέκνων), δ) η αναπηρία, ε) η εργασιακή εμπειρία.
  2. Η μοριοδότηση των ως άνω κριτηρίων έχει ως εξής:

 

α) ο χρόνος συνεχόμενης ανεργίας: 100 μόρια για τους 4 πρώτους μήνες ανεργίας και 25 μονάδες επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5ο μήνα μέχρι τους 12 μήνες,

 

β) τα ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα: 20 μόρια για κάθε προστατευόμενο τέκνο,

 

γ) η ιδιότητα του άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέα (εφόσον έχει την επιμέλεια τέκνων): 25 μονάδες επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του

 

δ) η αναπηρία: από 50% και πάνω: 80 μόρια,

 

ε) η εργασιακή εμπειρία: i) κατά την διαδικασία πρόσληψης στις δομές παροχής βασικών αγαθών, μοριοδοτούνται όσοι εργάστηκαν αποδεδειγμένα στα κοινωνικά παντοπωλεία, συσσίτια, κοινωνικά φαρμακεία, και δημοτικούς λαχανόκηπους, με 15 μόρια ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες, ii) κατά την διαδικασία πρόσληψης στα κέντρα κοινότητας, μοριοδοτούνται όσοι εργάστηκαν αποδεδειγμένα σε γραφεία διαμεσολάβησης και τράπεζες χρόνου, με 15 μόρια ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες, iii) κατά την διαδικασία πρόσληψης στις δομές αστέγων, μοριοδοτούνται όσοι εργάστηκαν αποδεδειγμένα σε κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων και υπνωτήρια αστέγων με 15 μόρια ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες.

 

  1. Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:

 

α) Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

 

i) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή

 

ii) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

 

iii) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,

 

Τα τέκνα των περιπτώσεων ii) και iii) δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 €.

 

β) Τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 €.

 

Τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότητας, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα), δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο εισόδημα.

 

Αθήνα, 18.10.2016

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Εύη Χριστοφιλοπούλου

 

Βασίλειος Κεγκέρογλου

 

Ιωάννης Κουτσούκος

 

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αυξάνεται το περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων, αυξάνονται τα κέρδη των τραπεζών, επιβαρύνονται οι… https://t.co/iPXfp99zin

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Η σημερινή ανακοίνωση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά οτι η ακρίβεια…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών απο το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων αποτελεί μον… https://t.co/5YlVXDshtS

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Καμία ανοχή απέναντι στη βία. Καμία μόνη. Απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων, που δεν θα προδίδει την εμπιστο…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Ο πολυδιαφημισμένος από την Kυβέρνηση πρώτος προϋπολογισμός εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης και ενισχυμένης εποπτείας, δεν…

Facebook

ZOO Category

Login