Επαναληπτικές εισαγωγικές εξετάσεις για μαθητές που απουσίασαν ή διέκοψαν την εξέτασή τους για λόγους ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία

on Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2017.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ρυθμίζεται σήμερα από τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στον νόμο αυτό, δεν προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων για μαθητές που για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Το γεγονός αυτό, στερεί από τους μαθητές που δε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για λόγους που δε μπορούν να ελέγξουν, τη δυνατότητα να διαγωνισθούν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σημειώνεται δε, ότι τη σχετική δυνατότητα είχαν οι μαθητές έως και το σχολικό έτος 2015-2016.

 

Με στόχο τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον χώρο της εκπαίδευσης και της χορήγησης ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, κρίνεται απαραίτητη η θεσμοθέτηση επαναληπτικών εξετάσεων για μαθητές της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ, οι οποίοι λόγω ασθενείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, δεν έλαβαν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου ή διέκοψαν την εξέταση τους. Για τους λόγους αυτούς και για την αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται οι μαθητές αυτοί, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμουτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

Άρθρο ......

1. Οι μαθητές της Γ' τάξης ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ οι οποίοι - λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία - δεν έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ή διέκοψαν την εξέταση τους έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν σε επαναληπτικές εξετάσεις, που διενεργούνται για το σκοπό αυτό, εντός μηνός από τη λήξη των απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνίου ως προς τα εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα που καθορίζει η οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Για το πρόγραμμα των εξετάσεων της παραγράφου αυτής, τον τρόπο εξέτασης, τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Λυκειακών και Νομαρχιακών Επιτροπών, τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών Κέντρων, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη διακίνηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την αναβαθμολόγηση τους και γενικά για κάθε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής αυτής διαδικασίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της παραπάνω περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου»: «α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην εξέταση», β) άλλα δικαιολογητικά- εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παρούσης - που ο Σύλλογος Διδασκόντων ή η Λυκειακή Επιτροπή εξετάσεων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου και επικυρώνει ο αρμόδιος διευθυντής κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.

Αθήνα, 7/2/2017

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιάννης Κουτσούκος

Χαρά Κεφαλίδου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Δημήτρης Κρεμαστινός

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αυξάνεται το περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων, αυξάνονται τα κέρδη των τραπεζών, επιβαρύνονται οι… https://t.co/iPXfp99zin

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Η σημερινή ανακοίνωση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά οτι η ακρίβεια…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών απο το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων αποτελεί μον… https://t.co/5YlVXDshtS

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @androulakisnick: Καμία ανοχή απέναντι στη βία. Καμία μόνη. Απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων, που δεν θα προδίδει την εμπιστο…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @pasok: Ο πολυδιαφημισμένος από την Kυβέρνηση πρώτος προϋπολογισμός εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης και ενισχυμένης εποπτείας, δεν…

Facebook

ZOO Category

Login