Εισήγηση Γιάννη Κουτσούκου για τον Προϋπολογισμό του 2019

on Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018.

Γενικά χαρακτηριστικά

Ο Προϋπολογισμός του 2019, με προβλεπόμενο πλεόνασμα 7 δισ., αποτελεί συνέχεια της πολιτικής της υπερφορολόγησης και των περικοπών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καθώς ενσωματώνει σωρευτικά όλα τα μέτρα, φόρους και περικοπές του 3ου αχρείαστου και επαχθέστερου μνημονίου και του λεγόμενου 4ου μνημονίου (Ν. 4472/17 Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής) οι σωρευτικές επιπτώσεις των οποίων αθροιζόμενες ανέρχονται στο ύψος των 29,3 δισ..

Έτσι παρά το Κυβερνητικό αφήγημα για έξοδο από τα μνημόνια και μάλιστα «καθαρή», η βαριά κληρονομιά των μνημονίων της Κυβέρνησης σκιάζει και αυτόν τον Προϋπολογισμό, όπως και τους προηγούμενους, αλλά θα σκιάσει και τους επόμενους, αν δεν αναιρεθούν οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ανέλαβε για τη χώρα η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χωρίς μάλιστα καμία λαϊκή νομιμοποίηση γι΄ αυτό.

Όπως όλοι ομολογούν, μη εξαιρουμένου του Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου, δεν υπάρχει πιο ακραία μορφή λιτότητας από τα υπερβολικά πλεονάσματα του 3,5% και τα υπερπλεονάσματα που βγαίνουν με αφαίρεση πόρων και εισοδημάτων από την πραγματική οικονομία και τους πολίτες, όταν η ανάπτυξη κινείται σε χαμηλά έως πολύ χαμηλά επίπεδα.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό και προς επιβεβαίωση του προηγούμενου ισχυρισμού, ότι σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων 2016-2022 αθροίζονται στα 56,8 δισ. , όταν για την ίδια περίοδο η προσδοκώμενη αύξηση του ΑΕΠ υπολογίζεται στα 37 δισ. (προσδοκία βέβαια που κάθε χρόνο διαψεύδεται κατά αρκετά δισ.).

Πίνακας 1:

Τα μέτρα είναι εδώ.

Παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιχειρηματολογεί για τα χαρακτηριστικά του πρώτου «μεταμνημονιακού» Προϋπολογισμού, χωρίς βάρη και περικοπές, αλλά με ελαφρύνσεις και παροχές, την διαψεύδουν οι ίδιοι οι αριθμοί, όπως προκύπτουν από την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού (Σελ. 39).

Αύξηση εσόδων:

  • Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών είναι αυξημένοι κατά 202 εκατ. € από 27.357 εκατ. το 2018 σε 27.559 εκατ. το 2019.
  • Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι αυξημένος κατά 141 εκατ. από 17.069 το 2018 σε 17.210 το 2019 .
  • Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι αυξημένοι κατά 87 εκατ. από 7.294 το 2017 σε 7.381 το 2019.
  • Οι φόροι εισοδήματος είναι αυξημένοι κατά 152 εκατ. από 16.644 το 2018 σε 16.796 το 2018.

Οι αυξημένοι αυτοί φόροι καθιστούν το συνολικό συγκριτικό αποτέλεσμα των φορολογικών εσόδων 2018-2019 υπολειπόμενο και αυτής της εξαγγελθείσας μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 262 εκατ.( από 3063 σε 2801 εκατ.), καθώς η μείωση περιορίζεται στα 123 εκατ., δηλαδή από 51.259 το 2018 σε 51.117 το 2019.

Επίσης, σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 935 εκατ. δηλαδή από 50.192 εκατ. πρόβλεψη, σε 51.127 εκατ.

Μειώσεις δαπανών:

Ενώ οι δαπάνες εμφανίζονται αυξημένες κατά 768 εκατ. από 57.032 σε 57.796 μειωμένες είναι :

  • Οι μεταβιβάσεις, κατά 366 εκατ. από 26.470 σε 26.104 εκατ. με συνακόλουθα μείωση μεταβιβάσεων σε φορείς, όπως πχ. τα Νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κλπ.

  • Οι λοιπές δαπάνες του Κοινωνικού Προϋπολογισμού κατά 470 εκατ. (Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ, Παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ)

  • Μειωμένη είναι επίσης η συνολική δαπάνη για συντάξεις, σύμφωνα με τον κοινωνικό Προϋπολογισμό(Σελ.49 Εισηγητικής Έκθεσης) κατά 279 εκατ., από 28.807 σε 28.532 εκατ. παρά τη μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς των παλαιών συνταξιούχων (προ του Μαΐου 2016, που η Κυβέρνηση ψήφισε). Η μείωση αυτή προκύπτει, καθώς οι περικοπές των συντάξεων του Νόμου Κατρούγκαλου συνεχίζονται για νέους συνταξιούχους, επικουρικές συντάξεις, συντάξεις χηρείας, ΕΚΑΣ, κλπ.

Πέρα όμως από τα συσσωρευμένα μέτρα πάνω στα οποία δομείται ο Προϋπολογισμός, η Κυβέρνηση προκειμένου να επιτύχει το δημοσιονομικό στόχο του 3,5% πλεόνασμα, μειώνει σε σχέση με την πρόβλεψη του Μ.Π.Δ.Σ., το Π.Δ.Ε. κατά 550 εκατ. καθηλωμένο στα χαμηλά επίπεδα που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, σε βάρος προφανώς της ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρά τη χρηματοδότηση από το Ε.Μ.Σ. με 6,6 δισ. για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, η Κυβέρνηση δημιουργεί συνεχώς νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που ανέρχονται στα 2,6 δισ. (Σεπτέμβριος 2018).

Η υπερφορολόγηση που επέβαλε τα τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση με τους μνημονικούς της νόμους, με αύξηση όλων των φόρων στο εισόδημα, την κατανάλωση και την παραγωγή, είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. να καταστεί πρωταθλήτρια στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, σύμφωνα δε με τα στοιχεία της Ε.Ε. το ποσοστό της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ως προς το ΑΕΠ να αγγίζει το 38,2% το 2018, από 35,7 % το 2014.

Πίνακας 2:

Η υπερφορολόγηση έχει ως αποτέλεσμα την φορολογική κόπωση, όπως αποδεικνύει η αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς ανέρχονται στα 103,092 δισ. (Σεπτέμβριος 2018), σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, από 99,927 δισ. το Δεκέμβριο του 2017. Αυξήθηκαν δηλαδή, το 1ο εννεάμηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018) κατά 3,065 δισ..

Πίνακας 3:   Ληξιπρόθεσμεςυποχρεώσεις φορολογουμένων

Πηγή: ΓΠτΒ Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2018

Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τα 33,8 δισ. που είναι οι οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα ήταν 1.143.356 τον Αύγουστο και κατά συνέπεια η όποια εισπραξιμότητα των βεβαιωμένων οφειλών οφείλεται στις κατασχέσεις λογαριασμών και στα αναγκαστικά μέτρα.

Ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε το τελευταίο Τρίμηνο του 2018 κατά 584.979 και ανέρχεται πλέον στους 4.312.395.

Πίνακας 4: Κατανομή οφειλετών

 

Η υπερφορολόγηση όμως με την οποία η Κυβέρνηση επιτυγχάνει κατά κύριο λόγο τους δημοσιονομικούς στόχους είναι διπλά άδικη.

                                          

Πρώτον γιατί επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τους ειλικρινείς φορολογούμενους και όσους δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με στοιχεία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, το σύνολο των βεβαιωθέντων από όλες τις Λίστες (Λαγκάρτν – Μπόργιανς – Εμβασμάτων Εξωτερικού και Offshore ανέρχεται μόλις στα 927 εκατ. και εισπράχθηκαν μόνο 117 εκατ.

            Παράλληλα, παραγράφοντας χιλιάδες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής από τις γνωστές Λίστες, λόγω της Κυβερνητικής πολιτικής που μετέφερε 35.000 υποθέσεις από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ, όπου έμειναν ανέλεγκτες.

             Είναι επίσης ενδεικτικό, ότι ακόμα και η Κυβέρνηση δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει το σύστημα παρακολούθησης στη διακίνηση καυσίμων μέσω GPS, την ώρα που κατά γενική ομολογία η αύξηση των φόρων κατανάλωσης ευνοεί το λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή.

   Δεύτερον γιατί η δήθεν «αριστερή» διακυβέρνηση επιδείνωσε τη σχέση των έμμεσων προς τους άμεσους φόρους από 1,15 το 2014 σε 1,32 το 2018 και θα προσεγγίσει το 1,5. (Η Εισηγητική δεν έχει στοιχεία για το 2019, η σχέση όμως θα επιδεινωθεί περεταίρω, καθώς η αύξηση των έμμεσων φόρων το 2019 είναι μεγαλύτερη από τους άμεσους).

Πίνακας 5: Εξέλιξη της σχέσης Έμμεσων / Άμεσων φόρων

Η Ελλάδα, δυστυχώς, κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευροζώνης, σε όσο αφορά τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών.

Πίνακας 6: Φόροι αγαθών και υπηρεσιών

Πηγή: ΓΠτΒ Έκθεση Γ΄Τριμήνου 2018

Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση πλήττει με την φορολογική της πολιτική τα πλατιά λαϊκά στρώματα, που διαθέτουν όλο τους το εισόδημα στην κατανάλωση.

Η ανάπτυξη μπορεί να περιμένει.

Η αδυναμία της Κυβέρνησης να δώσει πραγματική αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα που καθορίζει γενικότερα την πορεία της οικονομίας και προσδιορίζει τον τρόπο επίτευξης του Προϋπολογισμού.

Η Κυβέρνηση πρώτα, με τους τυχοδιωκτισμούς του 2015, ανέτρεψε όλες τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών με αποτέλεσμα να έχουμε απώλεια δυνητικού ΑΕΠ πάνω από 20 δισ. (210 δισ. το 2018 αντί 190).

Πίνακας 7:

 

Απέτυχε στη συνέχεια να επιτύχει τους στόχους που κάθε φορά η ίδια έθετε. Για το τρέχον έτος, η πρόβλεψή της ήταν ρυθμός ανάπτυξης 2,5% του ΑΕΠ, η εκτίμησή της τώρα είναι στο 2,1%, αρκετά αισιόδοξη και αμφισβητούμενη. Το 2017 προέβλεψε ανάπτυξη 2,7% και επέτυχε το ισχνό 1,5%.

Η Κυβερνητική πρόβλεψη για το 2019, είναι για ρυθμό ανάπτυξης 2,5%, που χαρακτηρίζεται ως υπεραισιόδοξος στόχος, τόσο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όσο και από τους Διεθνείς οργανισμούς. Ο ΟΟΣΑ το εκτιμά στο 2,2%, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη φθινοπωρινή της έκθεση πολύ πιο κάτω, στο 2%.

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτιμά ότι ο στόχος για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% είναι φιλόδοξος και επιτεύξιμος υπό προϋποθέσεις, με πρώτιστη ότι θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για ανάπτυξη +2,1% για το 2018.

Η βασική επιφύλαξη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αφορά την αισιοδοξία του σεναρίου του Υπ. Οικ. για αύξηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό εκφράζοντας επιφυλάξεις ως προς το ύψος και την ταχύτητα της διόρθωσης της κάμψης που σημειώθηκε το 2018.

Η αιρεσιμότητα της ανάκαμψης των επενδύσεων καταγράφεται και στο ενημερωτικό σημείωμα του ΓΠΚΒ το οποίο επισημαίνει ότι η ανάκαμψη της επενδυτικής στασιμότητας που καταγράφηκε τα 2 πρώτα τρίμηνα του 2018 εξαρτάται «στο μεγαλύτερο βαθμό από τη βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών και την αύξηση της ρευστότητας».

Το ΓΠΚΒ επίσης καταγράφει τους κίνδυνους στη βελτίωση της ανάπτυξης το 2019 στην Ελλάδα που ελλοχεύουν από την προβλεπόμενη επιβράδυνση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης και του διεθνούς εμπορίου καθώς και τις αυξητικές τάσεις στην τιμή του πετρελαίου.

Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζονται οι προβλέψεις δεν επιτρέπουν την αισιόδοξη ανάγνωσή τους, το αντίθετο μάλιστα. Υπάρχουν σοβαρές αιρέσεις που αφορούν το ύψος των επενδύσεων, τη χαμηλή δημόσια κατανάλωση και τα προβλήματα του Τραπεζικού Συστήματος.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και απαισιόδοξο το γεγονός ότι οι «καθαρές» επενδύσεις παραμένουν αρνητικές, καθώς οι αποσβέσεις είναι μεγαλύτερες από τις επενδύσεις.

Πίνακας 8:

ΕΤΟΣ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ *

22,0

19,2

20,4

22,4

21,9

25,4

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ*

32,7

32,0

31,4

30,9

30,7

30,4

*σε δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2010, Πηγή AMECO: Πρόσβαση 26.11.2018

Στα ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία της Οικονομίας πρέπει επίσης, να καταγράψουμε το γεγονός ότι το Διεθνές Γραφείο Εργασίας(ILO) σε πρόσφατη ανακοίνωση έρευνας για την εξέλιξη των πραγματικών μισθών, διαπίστωσε ότι στην Ελλάδα οι μισθοί μειώθηκαν κατά 3,5% το 2017, λόγω της κυριαρχίας των ελαστικών μορφών εργασίας, κυρίως στις νέες προσλήψεις.

Ορατά αδιέξοδα.

Ο κίνδυνος (έως βεβαιότητα) μη επίτευξης του Κυβερνητικού στόχου για ανάπτυξη επιτείνεται λόγω του προεκλογικού κύκλου που ήδη ξεκίνησε με τριπλές εκλογές το 2019. Πρόσθετες επισημάνσεις για τη ναρκοθέτηση των στόχων κάνει και η Ε.Ε. στην πρόσφατη έκθεσή της, με επισήμανση σχετικών καθυστερήσεων στην επίτευξη στόχων και μεταρρυθμίσεων.

Η αποτυχία της επίτευξης του στόχου για την ανάπτυξη και η οριακότητα του πρωτογενούς πλεονάσματος (3,6% του ΑΕΠ) σε σχέση με τη δέσμευση για το 3,5% θα οδηγήσει ενδεχόμενα μέσα στο 2019 σε περαιτέρω μείωση των δαπανών του Π.Δ.Ε. και αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, όπως έγινε και με το 2018, προκειμένου να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος.

Για τους παραπάνω λόγους η εκτέλεση του Προϋπολογισμού κινδυνεύει να βρεθεί στον «αέρα», όπως ακριβώς συνέβη το 2009, καθώς η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το κλίμα παροχολογίας και προσλήψεων.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης και εμπιστοσύνης στην οικονομία, το τραπεζικό σύστημα σήμερα μετράει ακόμα 30 δισ. € λιγότερες καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα τέλη του 2014. Το ποσό αυτό εκτός από πολύτιμη πηγή για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος αποτελεί και το σημαντικότερο δείκτη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αφού τριπλασιάστηκε λόγω της περιπέτειας του 2015, στο τέλος του προγράμματος και παρά διασφάλιση του μαξιλαριού ρευστότητας κυμαίνεται κοντά στο 4,5% καθιστώντας πολύ δαπανηρή την έξοδό μας στις αγορές.

Τα μη εξυπηρετούμενα (κόκκινα) δάνεια τα οποία σε ένα έτος ξεπέρασαν το 40% και τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά που πλησίασαν στο 50%. Σε συνδυασμό με τις χαμένες καταθέσεις, τα capital controls και την αστοχία στη διαχείριση κόκκινων δανείων δημιουργείται η εικόνα ενός προβληματικού τραπεζικού συστήματος.

Στην ελληνική κεφαλαιαγορά, παρατηρούνται τεράστιες αναταράξεις, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί και η Κυβέρνηση αρκείται να καταγγέλλει εχθρούς, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει στα ίδια επίπεδα στα οποία κυμαινόταν το 2014 καταδεικνύοντας ότι η χώρα δεν έκανε κανένα σοβαρό βήμα στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της τα τελευταία 4 χρόνια. Μάλιστα το ΓΠτΒ επισημαίνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης των μεγεθών λόγω πιθανής αύξησης των εισαγωγών.

Συμπερασματικά:

Τα μνημόνια δεν τελείωσαν, όπως λέει η Κυβέρνηση, τα μέτρα είναι εδώ ενσωματωμένα σωρευτικά στα κονδύλια του Προϋπολογισμού.

Καθαρή έξοδος δεν υπάρχει, οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι κ.κ. Τσίπρας και Καμμένος για τα πολλά επόμενα χρόνια είναι ένα μείγμα συντηρητικών και αντιλαϊκών πολιτικών που όμοιες τους κανείς δεν τόλμησε να εφαρμόσει.

Παρά το γεγονός ότι όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση τα «θεμελιώδη» μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας είναι βελτιωμένα, εντούτοις δεν έχει διασφαλίσει τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της, στηριγμένες σε μια ισχυρή ανάπτυξη, σταθερή και αξιόπιστη πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων και πραγματικού δημοσιονομικού χώρου για μείωση φορολογίας, αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική.

Κυρίως, δεν έχει διασφαλίσει την πραγματική απεξάρτηση της χώρας με ασφαλή έξοδο στις αγορές, με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της ανακύκλωσης των αδιεξόδων.

Η δημιουργία ταμειακών διαθέσιμων ασφαλείας (cash buffer) μέσω της αύξησης του Δημοσίου Χρέους, κατά κύριο λόγο, (18 δισ. το 2018) δεν είναι από μόνη της ικανή να αντιμετωπίσει την ασφαλή έξοδο της χώρας στις αγορές, καθώς είναι η αβεβαιότητα που η Κυβέρνηση καλλιεργεί με τις επιλογές που κάνει, με αποτέλεσμα να οδηγεί τη χώρα είτε σε αδυναμία δανεισμού είτε σε επιτοκιακό κίνδυνο.

Η αβεβαιότητα επομένως που αποτυπώνεται στις «αναταράξεις» του χρηματιστηρίου, στην πορεία των επιτοκίων των Ελληνικών ομολόγων και στην επιφυλακτικότητα των αγορών, οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες, χωρίς να αγνοούμε τις επιπτώσεις δυσμενών εξελίξεων στον περιβάλλοντα χώρο που θα δυσκολέψουν περισσότερο τις δυνατότητες και τις επιλογές των Ελληνικών Κυβερνήσεων.

Τι παραδίδει τελικά η Κυβέρνηση :

Απώλεια δυνητικού ΑΕΠ κατά 20 δισ.

Αυξημένο δημόσιο χρέος κατά 17,5 δισ. (από 318,5 σε 335)

Αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο κατά 30 δισ. (από 73 δισ. σε 103 δισ.)

Αυξημένο αριθμό οφειλετών στο Δημόσιο κατά 584.979 μόνο το τελευταίο Τρίμηνο του 2018.( από 3.727.416 σε 4.312.395)

Αυξημένο αριθμό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα κατά 448 χιλ. (από 695.000 χιλ. σε 1.143.000 χιλ.)

Αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΦΚΑ κατά 22,4 δισ. (από 11,5 δισ. σε 33.9 δισ. )

Αυξημένο αριθμό οφειλετών στους ΦΚΑ κατά 1.171.523 (από 220.615 σε 1.392.138)

Αυξημένο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 48,5% του συνόλου (από 43,5%)

Αρνητικό ισοζύγιο επενδύσεων στο – 8,8%

Αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ σταθερών και εκ περιτροπής νέων θέσεων εργασίας

Η προοπτική:

Το Κίνημα Αλλαγής, με γνώση όλων αυτών των δυσκολιών και τον κίνδυνο νέων αδιεξόδων, έχει προτείνει μια διαφορετική πορεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση, την προσέλκυση επενδύσεων, την υποστήριξη μικρομεσαίων και αγροτών, με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στη Διοίκηση, την Υγεία, το Κοινωνικό Κράτος. Το σχέδιο αυτό, το «Σχέδιο Ελλάδα», το παρουσίασε πρόσφατα στη ΔΕΘ η Φώφη Γεννήματα.

Το εξειδικεύουμε κατά τομείς και παρουσιάσαμε ήδη την «ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ». Το καταθέσαμε ως Πρόταση Νόμου και σας καλούμε να το συζητήσουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

Η πρόταση μας είναι δομημένη πάνω στους παρακάτω θεματικούς άξονες :

i. Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών: Για αποκλιμάκωση της υπέρογκης και αντιαναπτυξιακής φορολογίας και των εισφορών με άμεσο στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη στήριξη των νοικοκυριών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ii. Μέτρα στήριξης των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής: Για τη μείωση της φορολογίας και των εισφορών των αγροτών, τη ρύθμιση οφειλών και την προστασία των επιδοτήσεων, με στόχο την τόνωση της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.

iii. Ενίσχυση εργαζομένων και ανέργων: Για τη διάρρηξη του «φαύλου κύκλου» της επιδοτούμενης ανεργίας που στην ουσία ενεργεί ως δραστικό αντι-κίνητρο εύρεσης εργασίας, ενισχύει τη «μαύρη εργασία» και περιθωριοποιεί τον εργαζόμενο. Για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

iv. Άρση ακραίων αδικιών και ρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου). Έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση νόμου για την ακύρωση των μειώσεων στις συντάξεις από 1.1.2019 και την ανάγκη για νέες αναλογιστικές μελέτες και νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων μετά τον Μάιο του 2016, για να πάψει ο εμπαιγμός των συνταξιούχων και οι μεγάλες περικοπές για τους νέους συνταξιούχους.

Προτείνουμε άρση της μεγάλης αδικίας για χήρες και χήρους καθώς και την καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους που θα εξισορροπήσει την κατάργηση, από την Κυβέρνηση ΣΥΡΖΑΝΕΛ, του ΕΚΑΣ. Προτείνουμε ακόμα την κατάργηση της εισφοράς υπέρ υγείας 6% στις επικουρικές συντάξεις καθώς και τη μείωση 50% της συμμετοχής στα φάρμακα για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 700 ευρώ.

v. Στήριξη ΑμεΑ και ηλικιωμένων: Με αναβάθμιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω της οργανικής ένταξης του στις κοινωφελείς επιχειρήσεις ή τους Δήμους και αποτελεσματικές πολιτικές για τη στήριξη και κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, με όρους ισότητας και αξιοπρέπειας.

vi. Αποτελεσματική προστασία των έντιμων δανειοληπτών, τη διάσωση της πρώτης κατοικίας των μικρομεσαίων νοικοκυριών και τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων διαφάνειας και αντιμετώπισης του μαύρου χρήματος στις όποιες διαδικασίες πλειστηριασμών.

vii. Ανάκτηση του ελέγχου της διαχείρισης της Δημόσιας Περιουσίας και ακύρωση της μεταβίβασης στο Υπερταμείο των 10.119 ακινήτων του Δημοσίου: Για να εξασφαλίσουμε ότι η Δημόσια Περιουσία θα αξιοποιηθεί βάσει εθνικών στόχων και σχεδίου και όχι απλά προς εξόφληση των πιστωτών της χώρας.

viii. Επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, μελέτη μόνιμων μέτρων στήριξης όλων των νησιών και επέκταση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε όλα τα νησιά, χωρίς εξαιρέσεις.

ix. Βιώσιμη και οριστική ρύθμιση υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη Φορολογική Διοίκηση και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως εκατόν είκοσι δόσεις και με προκαταβολή 5%.

Θα ακολουθήσουν οι εξειδικευμένες μας προτάσεις για το μεγάλο Εθνικό Θέμα, το Δημογραφικό, στη συνέχεια για τις επενδύσεις και την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας. Ήδη η πρότασή μας για την λεγόμενη «Bad Bank» για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων κόκκινων δανείων έρχεται στην Ημερήσια Διάταξη, παρότι στην αρχή λοιδορήθηκε.

Για να βγει πράγματι η χώρα από τα μνημόνια και την κρίση χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και αλλαγή πολιτικών συσχετισμών.

Μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις για Εθνική Συνεννόηση και Κοινωνική Συναίνεση πάνω σε ένα σχέδιο που θα ανατρέψει τις αβεβαιότητες και τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις της Δημόσιας περιουσίας και των υπερβολικών πλεονασμάτων του 3,5%, για προσέλκυση επενδύσεων και θα απελευθερώσει δημοσιονομικό χώρο για ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική.

Οι προτάσεις μας είναι καθαρές και συγκεκριμένες και βάζουν όλες τις πολίτικες δυνάμεις μπροστά στις ευθύνες τους.

Εμείς λέμε προς τα που πρέπει να πάει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και πρέπει να μας απαντήσουν.

Twitter

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η φιέστα του κ. Σπίρτζη δεν μπορεί να αποκρύψει τις ευθύνες της Κυβέρνησης για την κατάτμηση του έργου Πάτρα-Πύργος… https://t.co/8UxBOOuug3

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @kinimallagis: Κάθε Ψήφος στο Κίνημα Αλλαγής, δίνει την δυνατότητα στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές να χτίσουν μια πιο δίκαιη, πιο Δημοκρατι…

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

RT @FofiGennimata: https://t.co/LZBXshPK67 Η 21η Απριλίου είναι αποφράδα ημέρα στη σύγχρονη ιστορία μας. Θυμίζει το μαύρο παρελθόν με το βα…

Facebook

Login